20.000.000.000.000.000 Karınca Dünya’da Yaşamaktadır. Tartıyorlar…

20.000.000.000.000.000 Karınca Dünya'da Yaşamaktadır.  Tartıyorlar...

Karıncalar, özellikle, doğanın çok önemli bir parçasıdır.

Dünyada tam olarak kaç karıncanın yaşadığını hiç merak ettiniz mi? Muhtemelen hayır, ama bu kesinlikle kendimize sorduğumuz bir soru.

Bizim Araştırma bugün yayınlanan yaklaşık bir cevap sağlar. Gezegenimizin yaklaşık 20 katrilyon karınca barındırdığını ihtiyatlı bir şekilde tahmin ediyoruz. Bu, 20 bin milyon milyon veya sayısal biçimde, 20.000.000.000.000.000 (20 15 sıfırlı).

Ayrıca, dünyadaki karıncaların toplu olarak yaklaşık 12 milyon ton kuru karbon oluşturduğunu tahmin ediyoruz. Bu, dünyadaki tüm yabani kuşların ve vahşi memelilerin toplam kütlesini aşıyor. Aynı zamanda, insanların toplam ağırlığının yaklaşık beşte birine eşittir.

Ünlü biyolog Edward O. Wilson bir keresinde böceklerin ve diğer omurgasızların “dünyayı yöneten küçük şeyler” olduğunu söylemişti ve haklıydı. Özellikle karıncalar çok önemli Bölüm doğanın. Karıncalar, diğer rollerin yanı sıra toprağı havalandırır, tohumları dağıtır, organik maddeleri parçalar, diğer hayvanlar için yaşam alanı oluşturur ve besin zincirinin önemli bir parçasını oluşturur.

Karınca sayılarını ve kütlesini tahmin etmek, endişe verici çevresel değişiklikler sırasında karınca popülasyonlarını izlemek için önemli bir temel sağlar.

Dünyanın karıncalarını saymak

15.700’den fazla isimlendirilmiş karınca türü ve alt türü vardır ve daha birçoğu henüz bilim tarafından adlandırılmamış. Karıncaların yüksek düzeydeki sosyal organizasyonu, dünyadaki neredeyse tüm ekosistemleri ve bölgeleri kolonileştirmelerini sağlamıştır.

Karıncaların şaşırtıcı derecede yaygınlığı, birçok doğa bilimciyi düşünmek Dünyadaki tam sayıları. Ancak bunlar temelde eğitimli tahminlerdi. Sistematik, kanıta dayalı tahminler eksiktir.

Araştırmamız, dünyanın dört bir yanından karınca bilim adamları tarafından yürütülen 489 karınca popülasyonu çalışmasının bir analizini içeriyordu. Bu, İspanyolca, Fransızca, Almanca, Rusça, Mandarin ve Portekizce gibi dillerdeki İngilizce olmayan edebiyatı da içeriyordu.

Araştırma, ormanlar, çöller, çayırlar ve şehirler dahil olmak üzere tüm kıtaları ve büyük habitatları kapsıyordu. Tuzak tuzakları ve yaprak çöpü örnekleri gibi karıncaları toplamak ve saymak için standart yöntemler kullandılar. Tahmin edebileceğiniz gibi, bu genellikle sıkıcı bir iştir.

Bütün bunlardan yola çıkarak, Dünya’da yaklaşık 20 katrilyon karınca olduğunu tahmin ediyoruz. Bu rakam, muhafazakar olmakla birlikte, önceki tahminlerden iki ila 20 kat daha yüksektir.

Önceki rakamlar, karıncaların dünyadaki tahmini böcek popülasyonunun yaklaşık %1’ini oluşturduğunu varsayarak “yukarıdan aşağıya” bir yaklaşım kullanmıştır. Buna karşılık, “aşağıdan yukarıya” tahminimiz daha güvenilirdir çünkü doğrudan sahada gözlemlenen karıncalara ilişkin verileri kullanır ve daha az varsayımda bulunur.

Bir sonraki adımımız, tüm bu karıncaların ne kadar ağır olduğunu bulmaktı. Organizmaların kütlesi tipik olarak ölçülen karbon yapıları açısından. Ortalama büyüklükteki 20 katrilyon karıncanın kuru ağırlığına veya yaklaşık 12 milyon ton karbon “biyokütlesine” karşılık geldiğini tahmin ettik.

Bu, yabani kuşların ve memelilerin toplam biyokütlesinden ve toplam insan biyokütlesinin yaklaşık %20’sinden daha fazladır.

Karbon oluşturur yaklaşık yarısı bir karıncanın kuru ağırlığı. Diğer bedensel unsurların ağırlığı dahil edilmiş olsaydı, dünyadaki karıncaların toplam kütlesi daha da yüksek olurdu.

Ayrıca karıncaların Dünya yüzeyinde eşit olmayan bir şekilde dağıldığını da bulduk. Habitatlar arasında altı kat değişiklik gösterirler ve genellikle tropiklerde zirveye ulaşırlar. Bu, sağlıklı karınca popülasyonlarının korunmasında tropik bölgelerin önemini vurgulamaktadır.

Karıncalar ayrıca özellikle ormanlarda ve şaşırtıcı bir şekilde kurak bölgelerde bol miktarda bulunurdu. Ancak insan yapımı habitatlarda daha az yaygın hale gelirler.

Bulgularımız birkaç uyarı ile geliyor. Örneğin, veri kümemizdeki örnekleme konumları, coğrafi bölgelere eşit olmayan bir şekilde dağılmıştır. Ve örneklerin büyük çoğunluğu zemin tabakasından toplandı, yani ağaçlardaki veya ağaçlardaki karınca sayıları hakkında çok az bilgimiz var. yeraltı. Bu, bulgularımızın biraz eksik olduğu anlamına gelir.

Hepimizin karıncalara ihtiyacı var

Karıncalar ayrıca insanlar için hayati “ekosistem hizmetleri” sağlar. Örneğin, yakın zamanda yapılan bir araştırma bulundu karıncalar, çiftçilerin yiyecek üretmesine yardımcı olmada pestisitlerden daha etkili olabilir.

Karıncalar ayrıca diğer organizmalarla sıkı etkileşimler geliştirmiştir ve bazı türler onlarsız yaşayamaz.

Örneğin, bazı kuşlar karıncalara güvenirler. boşaltmak onların avı. Hem de binlerce bitki türü yem veya ev karıncaları koruma veya tohumlarının dağıtılması karşılığında. Ve birçok karınca yırtıcıdır ve diğer böceklerin popülasyonlarını kontrol altında tutmaya yardımcı olur.

Endişe verici bir şekilde, küresel böcek sayıları azalan habitat tahribi ve parçalanması, kimyasal kullanım, istilacı türler ve iklim değişikliği gibi tehditler nedeniyle.

Ancak böcek biyoçeşitliliği hakkındaki veriler endişe verici derecede azdır. Çalışmamızın, bu boşluğu doldurmaya yardımcı olacak daha fazla araştırma için bir temel oluşturmasını umuyoruz.

Karınca popülasyonlarını izlemek insanlığın çıkarınadır. Karıncaları saymak zor değil ve dünyanın her yerinden vatandaş bilim adamları, bu önemli hayvanların büyük bir çevresel değişim zamanında nasıl ilerlediğini araştırmaya yardımcı olabilir.

(Yazarlar: Mark WongForrest Üyesi, Batı Avustralya Üniversitesi; Benoit GuenardDoçent, Hong Kong Üniversitesi; François BrassardDoktora adayı, Charles Darwin Üniversitesi; Patrick SchultheissGeçici Baş Araştırmacı, Julius Maximilian Würzburg Üniversitesi; Runxi WangDoktora adayı, Hong Kong Üniversitesive Sabine NootenGeçici Baş Araştırmacı, Julius Maximilian Würzburg Üniversitesi)

(Açıklama bildirimi: Mark Wong, Forrest Araştırma Vakfı’ndan fon alıyor.

Benoit Guénard, Hong Kong Üniversitesi’nde (HKU) Doçenttir. Bu çalışma, Hong Kong Araştırma Hibe Konseyi’nin (# ECS-27106417) Erken Kariyer Programı olan HKU ve National Geographic tarafından sağlanan fon sayesinde desteklenmiştir.

Patrick Schultheiss, Almanya’daki Würzburg Üniversitesi’nde Geçici Baş Araştırmacıdır. Şu anda Deutsche Forschungsgemeinschaft’tan (DFG, Alman Araştırma Vakfı) – proje no. 499479766. Bu çalışma ayrıca Hong Kong Üniversitesi’nden Ekoloji ve Biyoçeşitlilik Bölümü Doktora Sonrası Araştırma Görevlisi Ödülü ile desteklenmiştir.

Sabine Nooten, Deutsche Forschungsgemeinschaft’tan (DFG, Alman Araştırma Vakfı) fon alıyor — proje No. 445715161

François Brassard ve Runxi Wang, bu makaleden yararlanacak herhangi bir şirket veya kuruluş için çalışmıyor, danışmanlık yapmıyor, hisse sahibi değil veya finansman almıyor ve akademik atamalarının ötesinde ilgili hiçbir bağlantı açıklamadılar.)

Bu makale şuradan yeniden yayınlandı: Konuşma Creative Commons lisansı altında. Okumak orijinal makale.

(Başlık dışında, bu haber NDTV personeli tarafından düzenlenmemiştir ve ortak bir yayından yayınlanmıştır.)

İçeriğe ait kaynak URL

Bilgilendirme portalı, kişilerin herhangi bir konuda artık yeterince bilgi sahibi olmadıklarını düşündükleri zaman, o konuda araştırma yapmalarını sağlayacaktır.

Örneğin, bir yerel gazete veya internet sitesindeki haberleri yapan kişiler için, bilgilendirme portalına kayıt olma zorunluluğu getiriliyor.

Kişilerin bilgilendirme portalında izledikleri içeriklerden elde ettikleri sonuçlardan memnun kaldıkları durumda, o içerikleri sosyal medya hesaplarında paylaşabilirler.

Kişilerin bilgilendirme portalındaki izledikleri videoları, çizimleri, animasyonları beğendikleri durumda, bu içerikleri bloglarına ekleyebilirler.

Genel kültür bilgisi, bir toplumun ortak değerlerini, inançlarını, geleneklerini, yasalarını, tarihini, dillerini, kültürünü ve diğer toplumsal özelliklerini içerir. Çoğu durumda, genel kültür bilgisi, herhangi bir ülkenin milli kültürünü de içerir. Örneğin, Türkler, Türk kültürünü bilirler; Amerikalılar, Amerikan kültürünü bilirler.

Genel kültür bilgisinin amacı, toplumun ortak değerlerini, inançlarını, geleneklerini, yasalarını, tarihini, dillerini, kültürünü ve diğer toplumsal özelliklerini öğrenmektir. Bu amaçla, genel kültür bilgisi, ülkenin tüm bölgelerinde yaşayan insanların yaşam biçimlerini, kültürlerini, dillerini ve diğer özelliklerini içerir. Genel kültür bilgisi, ülkenin tüm bölgelerindeki insanların ortak yönlerini ve farklılıklarını ortaya koyar.

Genel kültür bilgisi, ülkenin tarihi ile ilgili bilgileri içerir. Tarih, bir ülkenin geçmişte yaşadığı olayları anlatır.

Geniş bilgi edinme, insanın kendini geliştirmesi ve bilgi birikimini artırmak için yaptığı çabalardır. İnsanlar geniş bilgi edinmek için kendilerini sürekli geliştirmelidirler. Bunun için her türlü kaynağa ulaşmaya çalışmalıdırlar. İnsanlar geniş bilgi edinmek amacıyla kitap okumalı, dergi ve gazeteler okumalı, internette araştırmalar yapmalıdır. Geniş bilgi edinmenin yanında, bilgi birikimini artırmak için de çalışmalıdır. İnsanlar, kendilerini geliştirmek ve bilgi birikimini artırmak için her türlü kaynağa ulaşmalıdırlar. Bunlar; kitaplar, dergi ve gazeteler, internet, bilimsel toplantılar ve konferanslar, seminerler, kurslar, çalıştaylar, panel ve forumlar, bilimsel araştırmalar, ödevlerdir.

İş hayatında başarılı olmak istiyorsanız, geniş bilgi edinmenin önemini bilmelisiniz. Bu konuda uzman kişilerle iletişime geçebilir, yazılı kaynaklardan yararlanabilirsiniz.

Teknoloji, en basit tanımıyla bilim ve sanatla uğraşan kişilerin kullandığı araçların topluluğudur. Teknoloji, bugünkü modern dünyada hayatın her alanında kullanılmakta ve hayatı kolaylaştırmaktadır. Örneğin, sağlık sektöründe teknoloji sayesinde hastaların tedavisinde çok büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. Hastalar için artık çok küçük bir cerrahi işlem bile yapılabilmektedir. Ayrıca, sağlık sektöründeki teknolojik gelişmeler sonucunda hastaların tedavisinde kullanılan ilaçlar, koruyucu araçlar gibi çok önemli gelişmeler kaydedilmiştir.

Teknoloji hakkında yazılmış birçok makale bulmak mümkündür. Ancak, teknoloji konusunda yazılmış makalelerin çoğunluğu genellikle teknoloji ile ilgili olumlu yönleriyle ilgilidir. Teknolojiye karşı olumsuz görüşleri yansıtan yazılar ise oldukça nadirdir. O nedenle, teknolojiye karşı olumsuz görüşleri olanların da bu konudaki yazıları okumaları gerekir.

There is no doubt that the internet has made our lives easier in many ways. We can now easily communicate with others around the world, access information, and purchase items without ever having to leave our homes. However, with this increased convenience comes a certain level of risk, as the internet can also be used to steal our personal information or to scam us out of our hard-earned money.

For this reason, it is important to be aware of the risks associated with using the internet and to take steps to protect yourself. One of the best ways to do this is to use a reputable antivirus program and to keep your computer’s software up to date. You should also be careful about what information you share online, and never provide your personal information or banking details to a site that you do not trust.

Another important thing to keep in mind is the importance of cyber security. This is the practice of protecting your online privacy and security, and includes things like using strong passwords and encrypting your data. By taking these steps, you can help protect yourself from online threats and keep your information safe.

Overall, the internet is a great tool that can make our lives easier, but it is important to be aware of the risks involved and to take steps to protect yourself.

Webustam.net.tr içerikleri Creative Commons Belgesi koruması altındadır.

Bu bölümde aşağıdaki tüm lisansın bir özeti yer almaktadır.

Şunları yapmakta özgürsünüz:

Paylaşma—Bu eseri her boyut ve formatta paylaşabilir — kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz,

Yayım tarihi
wiki olarak sınıflandırılmış

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir