Avrupa’nın görünümü “karanıyor, ECB resesyona karşı önlem alıyor

Frankfurt, Almanya — Avrupa Merkez Bankası başkanı Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ekonomik görünümün “karartıldığını” ve önümüzdeki aylarda yüksek enerji ve gıda fiyatlarının savaş tarafından itilmesiyle ticari faaliyetin “önemli ölçüde yavaşlamasını” beklediğini söyledi. Ukrayna sap tüketici harcama gücü.

ECB Başkanı Christine Lagarde, Avrupa Parlamentosu’na Euro Bölgesi’nin resesyona girip girmeyeceğine ilişkin açıklamalarında, bankanın temel senaryosunun bastırılmış ekonomik büyüme olduğunu söyledi. Ancak, Rus doğal gazının kalan arzı gibi bu görünümdeki bazı varsayımların “olaylar tarafından geçersiz kılındığını” söyleyerek bunu nitelendiriyor gibi görünüyordu.

Ayrıca, gelecek yılın “kesinlikle zor bir yıl” olacağını ve 2023’ün ilk üç ayının “büyük olasılıkla olumsuz olacağını, çünkü 2022’nin dördüncü çeyreğinin de olumsuz olacağına inanıyoruz” dedi. negatif çıktı, durgunluğun bir tanımıdır, ancak Avrupa’nın durgunluk tarihleme komitesi, iş rakamları da dahil olmak üzere daha geniş bir veri yelpazesi kullanır.

Lagarde, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin “Avrupa’ya gölge düşürmeye devam ettiğini” ve bu durumun tüketici harcamalarını azaltan enerji fiyatlarını artırdığını ve maliyetleri yüksek olan işletmelerin üretimini artırdığını söyledi.

Bu arada, turizme bağımlı ülkelerdeki güçlü yaz toparlanması azalırken, küresel talebin zayıflaması, ağırlıklı olarak ticarete odaklanan Avrupa ekonomisine daha az destek anlamına gelecektir. Büyük ekonomilerdeki merkez bankalarının daha yüksek faiz oranları da Avrupa dışından gelen talebi azaltacaktır.

Lagarde, hükümetleri yardım programlarını en çok ihtiyaç duyanları hedeflemeye çağırdı ve kapsamlı yardımların enflasyonla mücadeleye yardımcı olmayacağını söyledi. Ülkelerin yükselen enerji maliyetlerine sahip evlere ve işletmelere yardım etmek için yaygaraları ile, şimdiye kadar açıklanan desteğin çoğunun yeterince “özel, geçici ve hedefli” olmadığını ve yaklaşımı ayarlamak için “yapılması gereken işler” olduğunu söyledi.

ECB, tarihinin en büyük faiz artırımı olan 8 Eylül’deki son toplantısında faiz oranlarını dörtte üç oranında artırdı ve önümüzdeki birkaç toplantıda faiz artıracağını söyledi.

Küresel bir enflasyon patlamasıyla mücadele etmek için faiz oranlarını keskin bir şekilde yükseltme konusunda ABD Federal Rezervi ve diğer merkez bankalarına katılıyor. Euro para birimini kullanan 19 ülke, yıllık tüketici fiyatlarının Ağustos ayında yıllık %9,1’lik rekor bir artışla, ECB’nin ekonomi için en iyi olarak kabul edilen %2’lik hedefinin oldukça üzerinde arttığını gördü.

Birçok ekonomist, Euro bölgesinin bu yılın sonunda ve gelecek yılın başında resesyona gireceğini tahmin ediyor. Ancak Lagarde, bankanın temel durumunun büyümenin negatife dönmeyeceğini, ancak çok daha karanlık bir en kötü senaryonun 2023 durgunluğunu içereceğini söyledi. Bu en kötü senaryo, Rusya’nın boru hatlarından Avrupa’ya akan son doğal gaz akışını keseceği anlamına geliyor.

Lagarde, Rusya’nın Almanya’ya giden büyük Nord Stream 1 boru hattını kesmesinden önce kurulan temel durumun gelecek yıl %0,9 büyüme olduğunu söyledi. Daha karanlık tahmin, %0,9’luk bir düşüşe işaret ediyor. Kişisel görüşünün, sonucun “arada bir yerde” olacağı ve Aralık ayında yeni banka tahminleri yayınlandığında daha fazlasının bilineceği olduğunu söyledi.

Devlete ait Gazprom, teslimatları savaştan öncekinin çok küçük bir kısmına istikrarlı bir şekilde geri çevirdi. Avrupalı ​​yetkililer, Ukrayna’ya verdikleri destek ve Rusya’ya karşı yaptırımlar konusunda kendilerine baskı yapmayı amaçlayan enerji şantajı olduğunu söylüyorlar. Rus gazının bir kısmı hala boru hatlarından Ukrayna ve Türkiye üzerinden akıyor.

Avrupa, savaşın ekonomik etkilerine ABD veya Çin gibi diğer büyük küresel ekonomilerden daha fazla maruz kalıyor. Bunun nedeni, Avrupa’nın yıllardır büyük bir petrol ve boru hattı gazı tedarikçisi olarak Rusya’ya güvenmesidir – şimdi çözülmüş olan bağlar. Rusya çoğu gaz sevkiyatını durdururken, Avrupa yıl sonunda Rus petrol ithalatlarının çoğunu yasaklamak için harekete geçiyor.

Paris merkezli Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü Pazartesi günü yaptığı açıklamada, euro bölgesi ekonomisinin bu yıl euro para birimini kullanan 19 ülkede %1,25 ve 2023’te %0,3 büyümesini beklediğini söyledi. Ancak, bazı Avrupa ülkelerinde daha derin düşüş riskleri olduğunu söyledi. ekonomilerin kış aylarında arttığını ve enerji kıtlığının etkisinin birçok ülkeyi gelecek yıl resesyona sürükleyebileceğini söyledi.

İçeriğe ait kaynak URL

Bilgilendirme portalı, kişilerin herhangi bir konuda artık yeterince bilgi sahibi olmadıklarını düşündükleri zaman, o konuda araştırma yapmalarını sağlayacaktır.

Örneğin, bir yerel gazete veya internet sitesindeki haberleri yapan kişiler için, bilgilendirme portalına kayıt olma zorunluluğu getiriliyor.

Kişilerin bilgilendirme portalında izledikleri içeriklerden elde ettikleri sonuçlardan memnun kaldıkları durumda, o içerikleri sosyal medya hesaplarında paylaşabilirler.

Kişilerin bilgilendirme portalındaki izledikleri videoları, çizimleri, animasyonları beğendikleri durumda, bu içerikleri bloglarına ekleyebilirler.

Genel kültür bilgisi, bir toplumun ortak değerlerini, inançlarını, geleneklerini, yasalarını, tarihini, dillerini, kültürünü ve diğer toplumsal özelliklerini içerir. Çoğu durumda, genel kültür bilgisi, herhangi bir ülkenin milli kültürünü de içerir. Örneğin, Türkler, Türk kültürünü bilirler; Amerikalılar, Amerikan kültürünü bilirler.

Genel kültür bilgisinin amacı, toplumun ortak değerlerini, inançlarını, geleneklerini, yasalarını, tarihini, dillerini, kültürünü ve diğer toplumsal özelliklerini öğrenmektir. Bu amaçla, genel kültür bilgisi, ülkenin tüm bölgelerinde yaşayan insanların yaşam biçimlerini, kültürlerini, dillerini ve diğer özelliklerini içerir. Genel kültür bilgisi, ülkenin tüm bölgelerindeki insanların ortak yönlerini ve farklılıklarını ortaya koyar.

Genel kültür bilgisi, ülkenin tarihi ile ilgili bilgileri içerir. Tarih, bir ülkenin geçmişte yaşadığı olayları anlatır.

Geniş bilgi edinme, insanın kendini geliştirmesi ve bilgi birikimini artırmak için yaptığı çabalardır. İnsanlar geniş bilgi edinmek için kendilerini sürekli geliştirmelidirler. Bunun için her türlü kaynağa ulaşmaya çalışmalıdırlar. İnsanlar geniş bilgi edinmek amacıyla kitap okumalı, dergi ve gazeteler okumalı, internette araştırmalar yapmalıdır. Geniş bilgi edinmenin yanında, bilgi birikimini artırmak için de çalışmalıdır. İnsanlar, kendilerini geliştirmek ve bilgi birikimini artırmak için her türlü kaynağa ulaşmalıdırlar. Bunlar; kitaplar, dergi ve gazeteler, internet, bilimsel toplantılar ve konferanslar, seminerler, kurslar, çalıştaylar, panel ve forumlar, bilimsel araştırmalar, ödevlerdir.

İş hayatında başarılı olmak istiyorsanız, geniş bilgi edinmenin önemini bilmelisiniz. Bu konuda uzman kişilerle iletişime geçebilir, yazılı kaynaklardan yararlanabilirsiniz.

Teknoloji, en basit tanımıyla bilim ve sanatla uğraşan kişilerin kullandığı araçların topluluğudur. Teknoloji, bugünkü modern dünyada hayatın her alanında kullanılmakta ve hayatı kolaylaştırmaktadır. Örneğin, sağlık sektöründe teknoloji sayesinde hastaların tedavisinde çok büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. Hastalar için artık çok küçük bir cerrahi işlem bile yapılabilmektedir. Ayrıca, sağlık sektöründeki teknolojik gelişmeler sonucunda hastaların tedavisinde kullanılan ilaçlar, koruyucu araçlar gibi çok önemli gelişmeler kaydedilmiştir.

Teknoloji hakkında yazılmış birçok makale bulmak mümkündür. Ancak, teknoloji konusunda yazılmış makalelerin çoğunluğu genellikle teknoloji ile ilgili olumlu yönleriyle ilgilidir. Teknolojiye karşı olumsuz görüşleri yansıtan yazılar ise oldukça nadirdir. O nedenle, teknolojiye karşı olumsuz görüşleri olanların da bu konudaki yazıları okumaları gerekir.

There is no doubt that the internet has made our lives easier in many ways. We can now easily communicate with others around the world, access information, and purchase items without ever having to leave our homes. However, with this increased convenience comes a certain level of risk, as the internet can also be used to steal our personal information or to scam us out of our hard-earned money.

For this reason, it is important to be aware of the risks associated with using the internet and to take steps to protect yourself. One of the best ways to do this is to use a reputable antivirus program and to keep your computer’s software up to date. You should also be careful about what information you share online, and never provide your personal information or banking details to a site that you do not trust.

Another important thing to keep in mind is the importance of cyber security. This is the practice of protecting your online privacy and security, and includes things like using strong passwords and encrypting your data. By taking these steps, you can help protect yourself from online threats and keep your information safe.

Overall, the internet is a great tool that can make our lives easier, but it is important to be aware of the risks involved and to take steps to protect yourself.

Webustam.net.tr içerikleri Creative Commons Belgesi koruması altındadır.

Bu bölümde aşağıdaki tüm lisansın bir özeti yer almaktadır.

Şunları yapmakta özgürsünüz:

Paylaşma—Bu eseri her boyut ve formatta paylaşabilir — kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz,

Yayım tarihi
wiki olarak sınıflandırılmış

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir