Biden Yönetimi Başlık 42 Sınır Politikasını Bitirmeyi Planlıyor

İç Güvenlik Bakanlığı’ndaki üst düzey yetkililer, pandemi sırasında yürürlüğe giren tartışmalı Trump dönemi sınır politikasının Nisan ayında sona erebileceğini ve bunun sınıra gelen göçmenlerin artmasına ve sınıra gelen göçmenlerin artmasına yol açabileceğini Meksika’ya söylemeyi planlıyorlar. BuzzFeed News tarafından elde edilen belgelere göre kaynakları zorlayın.

Bir taslak belgede ortaya çıkan böyle bir planlamanın varlığı, Biden yönetiminin, Senato Demokratları ve göçmen savunucularının azarlamalarıyla karşılanan, Başlık 42 olarak bilinen sınır politikasına ilişkin iki federal mahkeme kararının etkileriyle ilgilenmesiyle ortaya çıkıyor. uzun süredir yasadışı olduğunu savunuyorlar.

Eski başkan Donald Trump, ilk olarak 42. Başlık’ı, göçmenleri sınırdan sınır dışı ederek ve ABD iltica sistemine erişimlerini engelleyerek koronavirüsü kontrol altına almanın bir yolu olarak gösterdi. Bazı göçmenler hızla Meksika’ya sınır dışı edilir ve diğerleri kendi ülkelerine geri gönderilir. Başkan Joe Biden, mahkeme zorlukları sırasında politikayı uygulamaya devam etti ve bu süreçte sınırdaki insanları 1 milyondan fazla kez sınır dışı etti.

Ancak bir yargıcın göçmen çocukların sınırda geri çevrilmesine devam edilmesini emrettiği bir karar da dahil olmak üzere bir çift mahkeme kararının yanı sıra ABD’de pandemiye karşı halihazırda gelişen bir federal yanıt politikanın sonunu getirebilir. Kıdemli bir DHS yetkilisi BuzzFeed News’e ajansın Başlık 42’nin sonunu planladığını söyledi. Ve BuzzFeed News tarafından elde edilen taslak belge, aynı zamanda, ne zaman olacağı konusunda departmanın devam eden “acil durum planlamasına” atıfta bulunuyor. Çarşamba günü, Reuters ayrıca yönetimin Başlık 42’yi bitirmeye “eğilimli” olduğunu bildirdi.

Bu arada DHS Sekreteri Alejandro Mayorkas’ın önümüzdeki hafta Meksikalı yetkililerle görüşmesi bekleniyor.

DHS yetkilileri özellikle Meksika’ya, Başlık 42’nin artık yürürlükte olmaması durumunda, ajansın, sığınma talebinde bulunmalarına ve ABD içinde koruma. Başlık 42’den önce, sınırda yakalanan göçmenler sığınma başvurusunda bulunabiliyordu ve talepleri, davalarını sürdürmek için ülkede kalıp kalamayacaklarını belirlemek için değerlendirildi.

Ancak taslak DHS belgesi, bu prepandemi uygulamalarının sınır kaynaklarını “ciddi şekilde zorlayabileceği” ve kuzey Meksika’da zorlu bir insani duruma yol açabileceği konusunda uyarıyor. Bakanlık yetkilileri ayrıca, sınırı izinsiz geçen göçmenlerin “tarihsel ve mevsimsel olmayan yüksek” sayılarıyla ilgili endişelerini de dile getiriyor.

Başlık 42’nin kullanılması, Biden yönetimine sınır politikaları ve iltica sistemindeki değişiklikleri düşünmesi için bir yıldan fazla süre verdi. Ancak 42. Başlık ortadan kalktığında herhangi bir büyük değişiklik olup olmayacağı henüz belli değil. İdare yetkilileri, göçmenlik davalarının büyük bir bölümünü ele almak için sığınmacıların nasıl işlendiğini önemli ölçüde yeniden şekillendirecek bir planı uygulamaya hevesli ve potansiyel olarak bazı başvuru sahipleri için bekleme süresini yıllarca kısaltıyor. Henüz son hali açıklanmayan plan, sınırda karşılaşılan bazı göçmenlere sığınma hakkı verilip verilmeyeceğine ilişkin karar verme yetkisini bir göçmenlik hakiminden bir sığınma memuruna kaydıracak.

İçeriğe ait kaynak URL

Bilgilendirme portalı, kişilerin herhangi bir konuda artık yeterince bilgi sahibi olmadıklarını düşündükleri zaman, o konuda araştırma yapmalarını sağlayacaktır.

Örneğin, bir yerel gazete veya internet sitesindeki haberleri yapan kişiler için, bilgilendirme portalına kayıt olma zorunluluğu getiriliyor.

Kişilerin bilgilendirme portalında izledikleri içeriklerden elde ettikleri sonuçlardan memnun kaldıkları durumda, o içerikleri sosyal medya hesaplarında paylaşabilirler.

Kişilerin bilgilendirme portalındaki izledikleri videoları, çizimleri, animasyonları beğendikleri durumda, bu içerikleri bloglarına ekleyebilirler.

Genel kültür bilgisi, bir toplumun ortak değerlerini, inançlarını, geleneklerini, yasalarını, tarihini, dillerini, kültürünü ve diğer toplumsal özelliklerini içerir. Çoğu durumda, genel kültür bilgisi, herhangi bir ülkenin milli kültürünü de içerir. Örneğin, Türkler, Türk kültürünü bilirler; Amerikalılar, Amerikan kültürünü bilirler.

Genel kültür bilgisinin amacı, toplumun ortak değerlerini, inançlarını, geleneklerini, yasalarını, tarihini, dillerini, kültürünü ve diğer toplumsal özelliklerini öğrenmektir. Bu amaçla, genel kültür bilgisi, ülkenin tüm bölgelerinde yaşayan insanların yaşam biçimlerini, kültürlerini, dillerini ve diğer özelliklerini içerir. Genel kültür bilgisi, ülkenin tüm bölgelerindeki insanların ortak yönlerini ve farklılıklarını ortaya koyar.

Genel kültür bilgisi, ülkenin tarihi ile ilgili bilgileri içerir. Tarih, bir ülkenin geçmişte yaşadığı olayları anlatır.

Geniş bilgi edinme, insanın kendini geliştirmesi ve bilgi birikimini artırmak için yaptığı çabalardır. İnsanlar geniş bilgi edinmek için kendilerini sürekli geliştirmelidirler. Bunun için her türlü kaynağa ulaşmaya çalışmalıdırlar. İnsanlar geniş bilgi edinmek amacıyla kitap okumalı, dergi ve gazeteler okumalı, internette araştırmalar yapmalıdır. Geniş bilgi edinmenin yanında, bilgi birikimini artırmak için de çalışmalıdır. İnsanlar, kendilerini geliştirmek ve bilgi birikimini artırmak için her türlü kaynağa ulaşmalıdırlar. Bunlar; kitaplar, dergi ve gazeteler, internet, bilimsel toplantılar ve konferanslar, seminerler, kurslar, çalıştaylar, panel ve forumlar, bilimsel araştırmalar, ödevlerdir.

İş hayatında başarılı olmak istiyorsanız, geniş bilgi edinmenin önemini bilmelisiniz. Bu konuda uzman kişilerle iletişime geçebilir, yazılı kaynaklardan yararlanabilirsiniz.

Teknoloji, en basit tanımıyla bilim ve sanatla uğraşan kişilerin kullandığı araçların topluluğudur. Teknoloji, bugünkü modern dünyada hayatın her alanında kullanılmakta ve hayatı kolaylaştırmaktadır. Örneğin, sağlık sektöründe teknoloji sayesinde hastaların tedavisinde çok büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. Hastalar için artık çok küçük bir cerrahi işlem bile yapılabilmektedir. Ayrıca, sağlık sektöründeki teknolojik gelişmeler sonucunda hastaların tedavisinde kullanılan ilaçlar, koruyucu araçlar gibi çok önemli gelişmeler kaydedilmiştir.

Teknoloji hakkında yazılmış birçok makale bulmak mümkündür. Ancak, teknoloji konusunda yazılmış makalelerin çoğunluğu genellikle teknoloji ile ilgili olumlu yönleriyle ilgilidir. Teknolojiye karşı olumsuz görüşleri yansıtan yazılar ise oldukça nadirdir. O nedenle, teknolojiye karşı olumsuz görüşleri olanların da bu konudaki yazıları okumaları gerekir.

There is no doubt that the internet has made our lives easier in many ways. We can now easily communicate with others around the world, access information, and purchase items without ever having to leave our homes. However, with this increased convenience comes a certain level of risk, as the internet can also be used to steal our personal information or to scam us out of our hard-earned money.

For this reason, it is important to be aware of the risks associated with using the internet and to take steps to protect yourself. One of the best ways to do this is to use a reputable antivirus program and to keep your computer’s software up to date. You should also be careful about what information you share online, and never provide your personal information or banking details to a site that you do not trust.

Another important thing to keep in mind is the importance of cyber security. This is the practice of protecting your online privacy and security, and includes things like using strong passwords and encrypting your data. By taking these steps, you can help protect yourself from online threats and keep your information safe.

Overall, the internet is a great tool that can make our lives easier, but it is important to be aware of the risks involved and to take steps to protect yourself.

Webustam.net.tr içerikleri Creative Commons Belgesi koruması altındadır.

Bu bölümde aşağıdaki tüm lisansın bir özeti yer almaktadır.

Şunları yapmakta özgürsünüz:

Paylaşma—Bu eseri her boyut ve formatta paylaşabilir — kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz,

Yayım tarihi
wiki olarak sınıflandırılmış

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir