Editörler: BBC Arapça ve Arap dünyasının karmaşıklıkları

Faris Kurye

BBC Arapça Servisi editörü Faris Couri

Son Arap ayaklanmalarının bölgeden haberleri bildirmekten sorumlu BBC Arapça gazetecilerinin omuzlarına çok büyük yükler yüklediği bir sır değil.

Arap dünyasını ele almak her zaman kolay bir iş değildir – Arapça konuşan izleyiciler arasında pek çok tartışmalı görüşü çeken siyasi meseleleri ele alırken makul bir ihtiyatla bir miktar cesareti karıştırmamız gerekiyor.

Yol gösterici ilkelerimiz, tarafsız, dengeli ve doğru habercilik için referans noktalarımız olan BBC’nin değerleri, yayın yönergeleri, etik kurallarıdır.

Arap dünyası genelinde – Tunus, Yemen, Mısır veya Libya, Bahreyn, Suriye ve Irak veya bölgedeki diğer birçok ülke – izleyicilerin tek bir partiyi destekleyen bir gündemden çok uzakta, nesnel ve bağımsız haberlere erişmek istediğini biliyoruz. , din veya mezhep başkasına karşı. Bu yüzden izleyiciler BBC Arapça’ya yöneliyor.

Geçen yıl, son rakamlarımız BBC Arapça’nın genel izleyicilerinin %17’den fazla artarak haftalık 25.3 milyon yetişkin rekoruna ulaştığını gösteriyor. Bu, Suudi Arabistan’da 2,9 milyon ve Mısır’da 2,7 milyonluk büyük bir artışı içeriyor; burada TV izleyicileri özellikle kendi ülkelerinde olup bitenleri daha iyi anlamak için BBC’ye başvurdu. Radyo dinleyicilerimiz de iletimdeki azalmaya rağmen direniyor. Çevrimiçi, daha zorlu bir iş olduğunu kanıtlıyor, ancak dijital izleyicilerin ve sosyal medyanın yaşamlarında giderek daha önemli bir rol oynadığı kişilerin ihtiyaçlarını anlamak için çok çalışıyoruz.

2011’de Mübarek liderliğinin düşüşünün ardından, sıradan Mısırlıların “Teşekkürler, BBC!” yazılı pankartlar taşımasını izledik. Ancak izleyicilerin yüksek beklentilerini karşılamanın bir bedeli var ve bazen ağır oldu.

Mart 2011, personelimizin haberleri yaparken karşı karşıya kaldığı risklere dair güçlü bir hatırlatma getirdi – bir muhabirimiz Libya ayaklanması sırasında Muammer Kaddafi’nin güçleri tarafından tutuklandı ve işkence gördü. 2012’nin başlarında Yemen’deki muhabirimiz dövüldü ve görevden ayrılan başkanın destekçilerinden ölüm tehditleri aldı.

Ayrıca, kapsamımıza katılmayanlar tarafından da zorlanıyoruz. Suriye ve Bahreyn gibi ülkelerde BBC Arapça önyargılı olmakla suçlanıyor.

Eleştiriler hem muhalefetten hem de hükümetten geliyor. Arap dünyası söz konusu olduğunda her iki taraftan da eleştiri alınmasının dengeli bir habercilik göstergesi olduğunu söylemek geçerli bir argüman olabilir.

Örneğin Suriye üzerine, iç savaşa çeşitli perspektiflerden bakan bir dizi belgeselimiz vardı.

İlki, hükümetin sözcüsü olan bir Suriye televizyon kanalı için çalışmanın nasıl bir şey olduğunu araştıran, Suriye muhalefet kesimlerinden gelen eleştiri ve tehditlerin kıçıydı. Bunu, beşi hükümet karşıtı aktivist olan altı Suriyeli kadının hayatından bir günün grafiğini çizen bir programla takip ettik.

Günlük haberlerimizde Suriye’den çeşitli seslerin sunulması bizim için çok önemli. Ve bu, BBC Arapça’yı Arap dünyasındaki siyasi görüşleri ve gündemleri destekleyen birçok medya kuruluşundan ayıran şeydir ve biz bunu korumaya kararlıyız.

BBC Arabic, Ocak ayında 75. kuruluş yıldönümünü kutladı. Arap politikacılar ve sıradan insanlar, tarafsızlık ve güvenilir haberler konusundaki geçmiş performansımızı takdir ettiklerini ifade ettiler. Önümüzdeki yıllarda TV, radyo ve çevrimiçi olmak üzere tüm platformlarımızda daha fazla başarı göreceğine eminim.

İçeriğe ait kaynak URL

Bilgilendirme portalı, kişilerin herhangi bir konuda artık yeterince bilgi sahibi olmadıklarını düşündükleri zaman, o konuda araştırma yapmalarını sağlayacaktır.

Örneğin, bir yerel gazete veya internet sitesindeki haberleri yapan kişiler için, bilgilendirme portalına kayıt olma zorunluluğu getiriliyor.

Kişilerin bilgilendirme portalında izledikleri içeriklerden elde ettikleri sonuçlardan memnun kaldıkları durumda, o içerikleri sosyal medya hesaplarında paylaşabilirler.

Kişilerin bilgilendirme portalındaki izledikleri videoları, çizimleri, animasyonları beğendikleri durumda, bu içerikleri bloglarına ekleyebilirler.

Genel kültür bilgisi, bir toplumun ortak değerlerini, inançlarını, geleneklerini, yasalarını, tarihini, dillerini, kültürünü ve diğer toplumsal özelliklerini içerir. Çoğu durumda, genel kültür bilgisi, herhangi bir ülkenin milli kültürünü de içerir. Örneğin, Türkler, Türk kültürünü bilirler; Amerikalılar, Amerikan kültürünü bilirler.

Genel kültür bilgisinin amacı, toplumun ortak değerlerini, inançlarını, geleneklerini, yasalarını, tarihini, dillerini, kültürünü ve diğer toplumsal özelliklerini öğrenmektir. Bu amaçla, genel kültür bilgisi, ülkenin tüm bölgelerinde yaşayan insanların yaşam biçimlerini, kültürlerini, dillerini ve diğer özelliklerini içerir. Genel kültür bilgisi, ülkenin tüm bölgelerindeki insanların ortak yönlerini ve farklılıklarını ortaya koyar.

Genel kültür bilgisi, ülkenin tarihi ile ilgili bilgileri içerir. Tarih, bir ülkenin geçmişte yaşadığı olayları anlatır.

Geniş bilgi edinme, insanın kendini geliştirmesi ve bilgi birikimini artırmak için yaptığı çabalardır. İnsanlar geniş bilgi edinmek için kendilerini sürekli geliştirmelidirler. Bunun için her türlü kaynağa ulaşmaya çalışmalıdırlar. İnsanlar geniş bilgi edinmek amacıyla kitap okumalı, dergi ve gazeteler okumalı, internette araştırmalar yapmalıdır. Geniş bilgi edinmenin yanında, bilgi birikimini artırmak için de çalışmalıdır. İnsanlar, kendilerini geliştirmek ve bilgi birikimini artırmak için her türlü kaynağa ulaşmalıdırlar. Bunlar; kitaplar, dergi ve gazeteler, internet, bilimsel toplantılar ve konferanslar, seminerler, kurslar, çalıştaylar, panel ve forumlar, bilimsel araştırmalar, ödevlerdir.

İş hayatında başarılı olmak istiyorsanız, geniş bilgi edinmenin önemini bilmelisiniz. Bu konuda uzman kişilerle iletişime geçebilir, yazılı kaynaklardan yararlanabilirsiniz.

Teknoloji, en basit tanımıyla bilim ve sanatla uğraşan kişilerin kullandığı araçların topluluğudur. Teknoloji, bugünkü modern dünyada hayatın her alanında kullanılmakta ve hayatı kolaylaştırmaktadır. Örneğin, sağlık sektöründe teknoloji sayesinde hastaların tedavisinde çok büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. Hastalar için artık çok küçük bir cerrahi işlem bile yapılabilmektedir. Ayrıca, sağlık sektöründeki teknolojik gelişmeler sonucunda hastaların tedavisinde kullanılan ilaçlar, koruyucu araçlar gibi çok önemli gelişmeler kaydedilmiştir.

Teknoloji hakkında yazılmış birçok makale bulmak mümkündür. Ancak, teknoloji konusunda yazılmış makalelerin çoğunluğu genellikle teknoloji ile ilgili olumlu yönleriyle ilgilidir. Teknolojiye karşı olumsuz görüşleri yansıtan yazılar ise oldukça nadirdir. O nedenle, teknolojiye karşı olumsuz görüşleri olanların da bu konudaki yazıları okumaları gerekir.

There is no doubt that the internet has made our lives easier in many ways. We can now easily communicate with others around the world, access information, and purchase items without ever having to leave our homes. However, with this increased convenience comes a certain level of risk, as the internet can also be used to steal our personal information or to scam us out of our hard-earned money.

For this reason, it is important to be aware of the risks associated with using the internet and to take steps to protect yourself. One of the best ways to do this is to use a reputable antivirus program and to keep your computer’s software up to date. You should also be careful about what information you share online, and never provide your personal information or banking details to a site that you do not trust.

Another important thing to keep in mind is the importance of cyber security. This is the practice of protecting your online privacy and security, and includes things like using strong passwords and encrypting your data. By taking these steps, you can help protect yourself from online threats and keep your information safe.

Overall, the internet is a great tool that can make our lives easier, but it is important to be aware of the risks involved and to take steps to protect yourself.

Webustam.net.tr içerikleri Creative Commons Belgesi koruması altındadır.

Bu bölümde aşağıdaki tüm lisansın bir özeti yer almaktadır.

Şunları yapmakta özgürsünüz:

Paylaşma—Bu eseri her boyut ve formatta paylaşabilir — kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz,

Yayım tarihi
wiki olarak sınıflandırılmış

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir