Editörler: BBC News Burma’ya geliyor

BBC World News, yakında Burma’da hazır olacak. Bunlar, altı ay önce bile yazmayı hayal bile edemeyeceğim kelimeler. Ancak medya sansürü ve baskısının bir adı olan Burma açılmaya başlıyor.

Eylül ayında, BBC dağıtımındaki bu atılıma yol açan müzakereleri başlatmak için Burma’yı ziyaret ettim. Devlet medyasının uzun süredir baskıcı bir zaman tünelinde sıkışıp kaldığı bir ülkede medya değişikliklerinin ne kadar hızlı olduğu beni şaşırttı.

Bir Dünya Servisi ekibi devlet yayın kuruluşunu ziyaret etti. Şimdiye kadar ziyaret ettiğim en gerçeküstü haber odasını gördük. Orada gazeteci yoktu. “Neden?” Biz sorduk. “Henüz onlara ihtiyacımız yok. Haber gelmedi.”

Haberin devlet haber ajansı tarafından kelimenin tam anlamıyla günde bir kez verildiğini öğrendik. Gazetecilerin işi, onu kelimesi kelimesine, değiştirilmeden okumaktı.

Ancak bu gazeteciler ve editörler şimdi açık ve dengeli gazetecilik hakkında bilgi edinme konusunda BBC’nin yardımına sahip olmak istiyorlar. Sansür ve otosansürün kökleşmiş alışkanlıkları düşünüldüğünde, bu uzun bir yol olacak.

Ancak BBC, öncü medya geliştirme hayır kurumu aracılığıyla BBC Medya Eylemi, editörlere ve gazetecilere bağımsız gazeteciliğin ne olduğunu öğretmek için eğitim sunabilmektedir. Eski sansürcüler olan Enformasyon Bakanlığı yetkilileri bile BBC gazetecilik kurslarına katılıp katılamayacaklarını sordular. Eğitim arzusunun yanı sıra, Burma’nın uluslararası yayıncılara açılması doğal olarak memnuniyetle karşılanmaktadır.

Ancak, gidilecek uzun bir yol var. Haftada sekiz milyondan fazla kişi tarafından dinlendiğini tahmin ettiğimiz çok popüler BBC Birmanya hizmetinin Burma’da yayınlanmasına henüz izin verilmiyor. Aung San Suu Kyi’nin yıllardır yaptığı gibi, yalnızca kısa dalgada iletilir, sadakatle dinlenir. Hükümeti yayınlarını tamamen açmaya çağırıyoruz.

Burma hükümetine BBC’nin ülkeyi yakından incelemeye devam edeceğini söyledik. Gerçekten de, gazetecilerimizin ülke içinde seyahat etmeleri mümkün hale geldikçe, Fergal Keane’nin son zamanlardaki hararetli Newsnight filmi gibi haberler, Arakan eyaletinde insan hakları ihlalleriBBC’nin ülkedeki rolünün önemli bir bölümünü oluşturacak.

Siyasi ve ekonomik alanlarda kaydedilen ilerlemeyi de raporlamaya devam edeceğiz.

Açılmanın bu erken aşamasında, medya özgürlüğü umutlarının yerine getirilip getirilmediğini bilmek zor, ancak en azından BBC’nin artık ülkeye ve ülkeye İngilizce rapor verebildiğinin cesaret verici bir işareti.

Otoriter hükümetler her yerde kendilerine haber akışının serbest akışını daha fazla engelleyip engelleyemeyeceklerini soruyorlar. Politikacılar, yetkililer ve gazeteciler kendilerine bu soruları sordukça BBC’ye kaliteli, tarafsız ve bağımsız gazeteciliğin uluslararası örneği olarak bakıyorlar.

Peter Horrocks, BBC Global News’in direktörüdür.

İçeriğe ait kaynak URL

Bilgilendirme portalı, kişilerin herhangi bir konuda artık yeterince bilgi sahibi olmadıklarını düşündükleri zaman, o konuda araştırma yapmalarını sağlayacaktır.

Örneğin, bir yerel gazete veya internet sitesindeki haberleri yapan kişiler için, bilgilendirme portalına kayıt olma zorunluluğu getiriliyor.

Kişilerin bilgilendirme portalında izledikleri içeriklerden elde ettikleri sonuçlardan memnun kaldıkları durumda, o içerikleri sosyal medya hesaplarında paylaşabilirler.

Kişilerin bilgilendirme portalındaki izledikleri videoları, çizimleri, animasyonları beğendikleri durumda, bu içerikleri bloglarına ekleyebilirler.

Genel kültür bilgisi, bir toplumun ortak değerlerini, inançlarını, geleneklerini, yasalarını, tarihini, dillerini, kültürünü ve diğer toplumsal özelliklerini içerir. Çoğu durumda, genel kültür bilgisi, herhangi bir ülkenin milli kültürünü de içerir. Örneğin, Türkler, Türk kültürünü bilirler; Amerikalılar, Amerikan kültürünü bilirler.

Genel kültür bilgisinin amacı, toplumun ortak değerlerini, inançlarını, geleneklerini, yasalarını, tarihini, dillerini, kültürünü ve diğer toplumsal özelliklerini öğrenmektir. Bu amaçla, genel kültür bilgisi, ülkenin tüm bölgelerinde yaşayan insanların yaşam biçimlerini, kültürlerini, dillerini ve diğer özelliklerini içerir. Genel kültür bilgisi, ülkenin tüm bölgelerindeki insanların ortak yönlerini ve farklılıklarını ortaya koyar.

Genel kültür bilgisi, ülkenin tarihi ile ilgili bilgileri içerir. Tarih, bir ülkenin geçmişte yaşadığı olayları anlatır.

Geniş bilgi edinme, insanın kendini geliştirmesi ve bilgi birikimini artırmak için yaptığı çabalardır. İnsanlar geniş bilgi edinmek için kendilerini sürekli geliştirmelidirler. Bunun için her türlü kaynağa ulaşmaya çalışmalıdırlar. İnsanlar geniş bilgi edinmek amacıyla kitap okumalı, dergi ve gazeteler okumalı, internette araştırmalar yapmalıdır. Geniş bilgi edinmenin yanında, bilgi birikimini artırmak için de çalışmalıdır. İnsanlar, kendilerini geliştirmek ve bilgi birikimini artırmak için her türlü kaynağa ulaşmalıdırlar. Bunlar; kitaplar, dergi ve gazeteler, internet, bilimsel toplantılar ve konferanslar, seminerler, kurslar, çalıştaylar, panel ve forumlar, bilimsel araştırmalar, ödevlerdir.

İş hayatında başarılı olmak istiyorsanız, geniş bilgi edinmenin önemini bilmelisiniz. Bu konuda uzman kişilerle iletişime geçebilir, yazılı kaynaklardan yararlanabilirsiniz.

Teknoloji, en basit tanımıyla bilim ve sanatla uğraşan kişilerin kullandığı araçların topluluğudur. Teknoloji, bugünkü modern dünyada hayatın her alanında kullanılmakta ve hayatı kolaylaştırmaktadır. Örneğin, sağlık sektöründe teknoloji sayesinde hastaların tedavisinde çok büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. Hastalar için artık çok küçük bir cerrahi işlem bile yapılabilmektedir. Ayrıca, sağlık sektöründeki teknolojik gelişmeler sonucunda hastaların tedavisinde kullanılan ilaçlar, koruyucu araçlar gibi çok önemli gelişmeler kaydedilmiştir.

Teknoloji hakkında yazılmış birçok makale bulmak mümkündür. Ancak, teknoloji konusunda yazılmış makalelerin çoğunluğu genellikle teknoloji ile ilgili olumlu yönleriyle ilgilidir. Teknolojiye karşı olumsuz görüşleri yansıtan yazılar ise oldukça nadirdir. O nedenle, teknolojiye karşı olumsuz görüşleri olanların da bu konudaki yazıları okumaları gerekir.

There is no doubt that the internet has made our lives easier in many ways. We can now easily communicate with others around the world, access information, and purchase items without ever having to leave our homes. However, with this increased convenience comes a certain level of risk, as the internet can also be used to steal our personal information or to scam us out of our hard-earned money.

For this reason, it is important to be aware of the risks associated with using the internet and to take steps to protect yourself. One of the best ways to do this is to use a reputable antivirus program and to keep your computer’s software up to date. You should also be careful about what information you share online, and never provide your personal information or banking details to a site that you do not trust.

Another important thing to keep in mind is the importance of cyber security. This is the practice of protecting your online privacy and security, and includes things like using strong passwords and encrypting your data. By taking these steps, you can help protect yourself from online threats and keep your information safe.

Overall, the internet is a great tool that can make our lives easier, but it is important to be aware of the risks involved and to take steps to protect yourself.

Webustam.net.tr içerikleri Creative Commons Belgesi koruması altındadır.

Bu bölümde aşağıdaki tüm lisansın bir özeti yer almaktadır.

Şunları yapmakta özgürsünüz:

Paylaşma—Bu eseri her boyut ve formatta paylaşabilir — kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz,

Yayım tarihi
wiki olarak sınıflandırılmış

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir