Hissettiğin Şey Bir Titreşim Değişimi Değil. Kalıcı Değişimdir.

Bir yandan, son derece alaycı, yıkıcı ve gerçekten de varoluşsal argüman. Diğer taraftan, çok fazla kişi satın aldı. İyi haber şu ki, Trump şu anda başkan değil. Kötü haber şu ki, çıkarken destekçilerini “cehennem gibi savaşmaya” ve Capitol’e yürümeye teşvik ederek bu kurumlara neredeyse ölümcül bir darbe indirdi. Elbette, sistem durdu ve Trump’ın oyununu geri çevirdi. Ancak bunun bedeli derin bir kargaşaydı, sistemi lekeleyen bir başkanın imajıyla henüz tam olarak mücadele etmeyen, sarsılmış bir siyasi alan. Yönetilen bir demokraside yazılı olmayan normlara göre, tehlikeli bir emsal eklemek, yapabileceğiniz en istikrarsızlaştırıcı şeylerden biridir. Ve bir dahaki sefere emsali daha ileri götürmeye kimin mecbur kalacağını kim bilebilir?

Amerikan demokrasisi için daha acil soru şudur: Neden daha fazla insanlar Donald Trump’a oy veriyor 2020’de 2016’dan mı? Elbette tüm başkanlığının haber döngüsünü kaçırmadılar. Hükümetlerin güvendiği kurumları sistematik olarak altüst ettiğini gözden kaçırmamak mümkün değil. Öyleyse, kurumların kurtarılmaya değer olmadığı hikayesini satın almış olabilirler mi? Başkanlığı onayladı mı bir şey genel sosyal güvendeki bozulma hakkında?

Edelman Güven Barometresini düşünün. Halkla ilişkiler firması, 2000 yılından bu yana, kamunun kurumlara olan güvenini ölçen yıllık küresel bir anket yürütüyor. 2022 raporugüvensizliğin artık “toplumun varsayılan duygusu” olduğunu bulmuştur. bir eğilim kaydetti hükümet veya medya gibi kurumlara olan inancın çökmesi.

Trump’ın kaba nihilist tehdidini görmezden gelmek kolay olsa da, onun başarılı olmasını sağlayan gerçeklerle mücadele etmek çok daha zor. Onlarca yıl boyunca eşitsizliğin daha da kötüleşmesine izin verdikten sonra, elleri Amerikan demokrasisinin manivelalarında olanlar birdenbire her Amerikalının banka hesaplarına binlerce dolar gönderme isteğini ve dürtüsünü buldular. ABD haneleri servetlerini 13,5 trilyon dolar artırdı 2020’de kısmen ekonomiyi ayakta tutmak için cömert hükümet harcamaları sayesinde. Bu, büyük bir sorunu çözebilir – iş kapalıyken insanların kiralarını ve ipoteklerini nasıl ödemeleri gerekiyordu – ama yeni bir tane getirdi: Beklemek, yani hükümet bunu istediği zaman yapabilir miydi?

Kısa süre sonra, pandeminin servet kazanımlarının bile eşit olmadığı ortaya çıktı. Beklenmedik bir borsa patlaması nedeniyle, hanehalkı servetindeki artışın %70’inden fazlası borsaya gitti. gelir elde edenlerin ilk %20’si. Genel olarak, yüksek gelirli işçiler çok iyileştiklerini gördüler COVID’in kapsamlı ekonomik değişiklikleri nedeniyle. Bu arada, geçici pandemi yardım programları çocuk yoksulluğunun azaltılmasına yardımcı oldu 2021’in sonlarında geri çekilmeden önce ABD’de.

Ardışık Amerikan hükümetlerinin artan gelir eşitsizliğini acil bir sorun olarak görmedikleri sonucuna varmak mümkün – hatta bazen mantıklı. Birbirini izleyen Amerikan hükümetlerinin, bu büyümenin nereye gittiğine dikkat etmeden genel ekonomik büyümeden memnun olarak direksiyon başında uyudukları sonucuna varmak mantıklıdır.

Bunun için sosyal dile sahip olmamız, 2011 Wall Street İşgal Et hareketinin anlamlı bir başarısıdır. Fiziksel etkisi kısa olabilir, ancak retorik etkisi, eşitsizliğin kamusal dilinin yeniden tasavvurudur. Yüzde 1 ve yüzde 99’a sahibiz – ve akla gelebilecek her ölçüye göre, yüzde 1’in hayatları daha iyi oluyor, küresel bir salgın sırasında bile. Gerçekten de en zengin Amerikalılar hayal edilemeyecek kadar zenginleşti bu büyük ayaklanma döneminde.

Pandemiyi toplumu yeniden düşünmek için bir fırsat olarak kullanma konusundaki belirsiz vaatlerde bulunabilecek bir rahatlık varsa – “Büyük Sıfırlama” yeminleri, “Daha İyisini İnşa Etme” vaatleri – rahatlık, bu rahatlıkların hemen geri alındığı gerçeğiyle bozulur. çok yeminler bilim karşıtı, aşı karşıtı, kilitlenme karşıtı insanlar tarafından iddia etmek için kaçırıldı asılsız komplo teorileri Bu, karantinaların kasıtlı olarak ekonomik çöküşü hızlandırmak için tasarlandığını öne sürecek kadar ileri gidiyor.

Bu iddialar ABD’ye özgü değil. Orası Kanada’da titreme olduBir kamyon şoförü konvoyu ve destekçileri haftalarca Ottawa şehir merkezini işgal etti ve başbakanın görevden alınmasını istedi. Atlantik’in diğer tarafında, ortaya çıktılar. Hollanda, Almanya ve Fransa.

Ulusal hükümetlere duyulan güvenin nasıl onarılabileceğini hayal etmek zor. Görünüşte bu apokaliptik değil. Işıklar açık ve trenler çoğunlukla zamanında çalışıyor. Ama ulus inşası için gerekli olan sivil güven, hükümetlerin birinin hayatını iyileştirebileceğine inanarak sönmüş görünüyor.

Şubat ayında Cumhuriyetçi Parti, 6 Ocak ayaklanması ve buna yol açan önceki olayların “…meşru siyasi söylem” En iyi ihtimalle bu, o günün olaylarını en aza indirmeye yönelik doğrudan bir girişimdir. En kötüsü, Cumhuriyetçilerin beyanı, ABD’nin siyasi kurumlarının hileli olduğunu ve ayaklanma dahil her türlü protestonun geçerli olduğunu ima ediyor. Bu, yaklaşan ara seçimlerde partinin oylarını alabilir, ancak paradan daha pahalıya mal olacak: Kamu güveninde daha fazla bozulma pahasına olacak.

İçeriğe ait kaynak URL

Bilgilendirme portalı, kişilerin herhangi bir konuda artık yeterince bilgi sahibi olmadıklarını düşündükleri zaman, o konuda araştırma yapmalarını sağlayacaktır.

Örneğin, bir yerel gazete veya internet sitesindeki haberleri yapan kişiler için, bilgilendirme portalına kayıt olma zorunluluğu getiriliyor.

Kişilerin bilgilendirme portalında izledikleri içeriklerden elde ettikleri sonuçlardan memnun kaldıkları durumda, o içerikleri sosyal medya hesaplarında paylaşabilirler.

Kişilerin bilgilendirme portalındaki izledikleri videoları, çizimleri, animasyonları beğendikleri durumda, bu içerikleri bloglarına ekleyebilirler.

Genel kültür bilgisi, bir toplumun ortak değerlerini, inançlarını, geleneklerini, yasalarını, tarihini, dillerini, kültürünü ve diğer toplumsal özelliklerini içerir. Çoğu durumda, genel kültür bilgisi, herhangi bir ülkenin milli kültürünü de içerir. Örneğin, Türkler, Türk kültürünü bilirler; Amerikalılar, Amerikan kültürünü bilirler.

Genel kültür bilgisinin amacı, toplumun ortak değerlerini, inançlarını, geleneklerini, yasalarını, tarihini, dillerini, kültürünü ve diğer toplumsal özelliklerini öğrenmektir. Bu amaçla, genel kültür bilgisi, ülkenin tüm bölgelerinde yaşayan insanların yaşam biçimlerini, kültürlerini, dillerini ve diğer özelliklerini içerir. Genel kültür bilgisi, ülkenin tüm bölgelerindeki insanların ortak yönlerini ve farklılıklarını ortaya koyar.

Genel kültür bilgisi, ülkenin tarihi ile ilgili bilgileri içerir. Tarih, bir ülkenin geçmişte yaşadığı olayları anlatır.

Geniş bilgi edinme, insanın kendini geliştirmesi ve bilgi birikimini artırmak için yaptığı çabalardır. İnsanlar geniş bilgi edinmek için kendilerini sürekli geliştirmelidirler. Bunun için her türlü kaynağa ulaşmaya çalışmalıdırlar. İnsanlar geniş bilgi edinmek amacıyla kitap okumalı, dergi ve gazeteler okumalı, internette araştırmalar yapmalıdır. Geniş bilgi edinmenin yanında, bilgi birikimini artırmak için de çalışmalıdır. İnsanlar, kendilerini geliştirmek ve bilgi birikimini artırmak için her türlü kaynağa ulaşmalıdırlar. Bunlar; kitaplar, dergi ve gazeteler, internet, bilimsel toplantılar ve konferanslar, seminerler, kurslar, çalıştaylar, panel ve forumlar, bilimsel araştırmalar, ödevlerdir.

İş hayatında başarılı olmak istiyorsanız, geniş bilgi edinmenin önemini bilmelisiniz. Bu konuda uzman kişilerle iletişime geçebilir, yazılı kaynaklardan yararlanabilirsiniz.

Teknoloji, en basit tanımıyla bilim ve sanatla uğraşan kişilerin kullandığı araçların topluluğudur. Teknoloji, bugünkü modern dünyada hayatın her alanında kullanılmakta ve hayatı kolaylaştırmaktadır. Örneğin, sağlık sektöründe teknoloji sayesinde hastaların tedavisinde çok büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. Hastalar için artık çok küçük bir cerrahi işlem bile yapılabilmektedir. Ayrıca, sağlık sektöründeki teknolojik gelişmeler sonucunda hastaların tedavisinde kullanılan ilaçlar, koruyucu araçlar gibi çok önemli gelişmeler kaydedilmiştir.

Teknoloji hakkında yazılmış birçok makale bulmak mümkündür. Ancak, teknoloji konusunda yazılmış makalelerin çoğunluğu genellikle teknoloji ile ilgili olumlu yönleriyle ilgilidir. Teknolojiye karşı olumsuz görüşleri yansıtan yazılar ise oldukça nadirdir. O nedenle, teknolojiye karşı olumsuz görüşleri olanların da bu konudaki yazıları okumaları gerekir.

There is no doubt that the internet has made our lives easier in many ways. We can now easily communicate with others around the world, access information, and purchase items without ever having to leave our homes. However, with this increased convenience comes a certain level of risk, as the internet can also be used to steal our personal information or to scam us out of our hard-earned money.

For this reason, it is important to be aware of the risks associated with using the internet and to take steps to protect yourself. One of the best ways to do this is to use a reputable antivirus program and to keep your computer’s software up to date. You should also be careful about what information you share online, and never provide your personal information or banking details to a site that you do not trust.

Another important thing to keep in mind is the importance of cyber security. This is the practice of protecting your online privacy and security, and includes things like using strong passwords and encrypting your data. By taking these steps, you can help protect yourself from online threats and keep your information safe.

Overall, the internet is a great tool that can make our lives easier, but it is important to be aware of the risks involved and to take steps to protect yourself.

Webustam.net.tr içerikleri Creative Commons Belgesi koruması altındadır.

Bu bölümde aşağıdaki tüm lisansın bir özeti yer almaktadır.

Şunları yapmakta özgürsünüz:

Paylaşma—Bu eseri her boyut ve formatta paylaşabilir — kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz,

Yayım tarihi
wiki olarak sınıflandırılmış

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir