İklim Bilimcileri, Önümüzdeki Üç Yıl İklim Değişikliğiyle Mücadele İçin Çok Önemli Olduğunu Söylüyor

Mümkün olan en iyi gelecek – daha az iklim felaketi, yok olma ve insan ıstırabı olan – küresel ısınmayı 1,5 santigrat derece ile sınırlamayı içerir. Ancak bunun gerçekleşmesi için yeni bir rapor, sera gazı seviyelerinin 2025 yılına kadar düşmeye başlaması gerektiği konusunda uyarıyor.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres Pazartesi günü Birleşmiş Milletler’in önde gelen iklim organı olan Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin yeni raporunu duyururken, “İklim felaketine doğru hızla ilerliyoruz” dedi.

“Bu kurgu veya abartı değil” diye ekledi. “Bu, bilimin bize, mevcut enerji politikalarımızdan kaynaklanacağını söylediği şeydir. 1,5 dereceden iki kat daha fazla küresel ısınma yolundayız.”

2016’da hemen hemen her ülke, küresel ısınmayı sanayi öncesi seviyelere kıyasla 2 santigrat derecenin çok altında, ideal olarak 1,5 santigrat derece ile sınırlayarak en kötü iklim etkilerini önleme sözü veren Paris iklim anlaşmasını imzaladı. Ama dünya çoktan 1.1 santigrat derece ısındıve bu yeni rapor, insanlar nasıl yaşadıklarını, enerji ve gıda elde etme biçimlerinden inşa etme ve hareket etme biçimlerine kadar hemen ve radikal bir şekilde değiştirmezlerse, daha sıcak sıcaklık hedeflerinin yakında ulaşılamayacaklarını açıkça ortaya koyuyor.

Raporun ortak yazarlarından Imperial College London’dan Jim Skea yaptığı açıklamada, “Küresel ısınmayı 1,5 santigrat derece (2,7 Fahrenhayt derece) ile sınırlamak istiyorsak, şimdi ya da asla” dedi. “Tüm sektörlerde acil ve derin emisyon azaltımları olmadan, imkansız olacak.”

Skea, IPCC’nin Altıncı İklim Değerlendirmesinin üçüncü ve son bölümü olan “İklim Değişikliği 2022: İklim Değişikliğinin Azaltılması” başlıklı rapora katkıda bulunan dünya çapındaki yüzlerce bilim insanından biriydi. Son aylarda yayınlanan önceki taksitler, iklim etkilerini zaten burada özetlemek ve muhtemelen ne gelecek, ayrıca Bu etkilere uyum sağlamanın yollarını listelemek.

Yoğunlaşan ısı dalgaları ve sellerden artan gıda bozulmalarına kadar giderek kötüleşen iklim etkileri karşısında, insanlar son on yılı, atmosfere her zamankinden daha fazla karbondioksit ve diğer sera gazı salmaya devam ederek yangına yakıt ekleyerek geçirdiler.

Yeni rapora göre, küresel ortalama emisyonlar 2019’da kabaca 59 gigaton karbondioksit eşdeğeri olarak ölçüldü, yeni rapora göre 2010’daki seviyelere göre yaklaşık %12 ve 1990’daki seviyelere göre %54 daha yüksek. Bu şaşırtıcı bir artış.

Ancak artan emisyonların suçu herkese eşit olarak düşmüyor.

“Kişi başına en yüksek emisyona sahip hanelerin %10’u, küresel emisyonların orantısız olarak büyük bir payına katkıda bulunuyor. [greenhouse gas] emisyonlar”, yeni raporun bir özetine göre. Örneğin, 2019’da Gelişmekte Olan Küçük Ada Devletlerinin küresel sera gazı emisyonlarının %0,6’sını saldığı tahmin ediliyor.

Yaygın iklim hasarını önlemenin tek yolu bu eğilimi derhal durdurmaktır. Rapora göre, 1.5 santigrat derece geleceği canlı tutmak için, dünya çapındaki insanlar toplu olarak 2025 yılına kadar emisyonlarını en üst düzeye çıkarmalı ve ardından 2030 yılına kadar emisyonları %43 oranında azaltmalıdır. En önemlisi, bu, güçlü sera gazı metan emisyonlarının 2030 yılına kadar %34 oranında azaltılmasını içerir.

Son olarak, 2050 yılına kadar, insanlar, atmosferden çektikleri emisyon seviyelerinin aynısını atmosfere saldıklarında, net sıfır emisyon elde etmelidirler.

Bilim adamları, tüm bu son tarihlere ulaşılsa bile, yüzyılın sonuna kadar bu seviyenin altına düşmeden önce, küresel ortalama sıcaklıkların 1,5 santigrat dereceyi geçici olarak aşacağı veya “aşacağı” konusunda uyarıyorlar.

Rapora göre 2,0 santigrat derece geleceği bile erişilebilir kılmak, 2025 yılına kadar küresel emisyonların zirveye çıkarılmasını, ardından 2030 yılına kadar emisyonların %27 oranında azaltılmasını ve 2070’lerin başında net sıfır emisyon elde edilmesini içeriyor.

Emisyonları azaltmanın belki de en büyük yolu, fosil yakıtlardan yenilenebilir ve diğer alternatif enerji türlerine hızla geçiş yapmaktır. İklim modellemesi, ısınmayı 1,5 derece ile sınırlamanın, 2050’de küresel kömür, petrol ve gaz kullanımının 2019 seviyelerine kıyasla kabaca %95, %60 ve %45 oranında azaltılmasını içerdiğini ileri sürüyor.

Skea, “İklim değişikliği, bir asırdan fazla sürdürülemez enerji ve arazi kullanımının, yaşam tarzlarının ve tüketim ve üretim kalıplarının sonucudur.” Dedi. “Bu rapor, şimdi harekete geçmenin bizi daha adil ve daha sürdürülebilir bir dünyaya nasıl taşıyabileceğini gösteriyor.”

Raporun yayınlanması, Rusya’nın Ukrayna’daki savaşının enerji maliyetlerini ve benzer şekilde Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri ve başka yerlerdeki görüşmeleri daha hızlı bir şekilde tetiklemesiyle geldi. Rus fosil yakıtlarından uzaklaşmak.

“Şu anda zorlu zamanlar ile karşı karşıyayız. Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri Petteri Taalas, karadaki savaşı iklim değişikliğini sınırlama mücadelesine bağlamadan önce Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna’daki bu acımasız savaşı öğrendik” dedi. “En iyi durumda bu, fosil enerji kullanımının azaltılmasını hızlandıracak ve aynı zamanda yeşile geçişi hızlandıracaktır. En kötü durumda, bu gelişme nedeniyle iklim değişikliğini azaltma çıkarlarına meydan okunacak.”

İçeriğe ait kaynak URL

Bilgilendirme portalı, kişilerin herhangi bir konuda artık yeterince bilgi sahibi olmadıklarını düşündükleri zaman, o konuda araştırma yapmalarını sağlayacaktır.

Örneğin, bir yerel gazete veya internet sitesindeki haberleri yapan kişiler için, bilgilendirme portalına kayıt olma zorunluluğu getiriliyor.

Kişilerin bilgilendirme portalında izledikleri içeriklerden elde ettikleri sonuçlardan memnun kaldıkları durumda, o içerikleri sosyal medya hesaplarında paylaşabilirler.

Kişilerin bilgilendirme portalındaki izledikleri videoları, çizimleri, animasyonları beğendikleri durumda, bu içerikleri bloglarına ekleyebilirler.

Genel kültür bilgisi, bir toplumun ortak değerlerini, inançlarını, geleneklerini, yasalarını, tarihini, dillerini, kültürünü ve diğer toplumsal özelliklerini içerir. Çoğu durumda, genel kültür bilgisi, herhangi bir ülkenin milli kültürünü de içerir. Örneğin, Türkler, Türk kültürünü bilirler; Amerikalılar, Amerikan kültürünü bilirler.

Genel kültür bilgisinin amacı, toplumun ortak değerlerini, inançlarını, geleneklerini, yasalarını, tarihini, dillerini, kültürünü ve diğer toplumsal özelliklerini öğrenmektir. Bu amaçla, genel kültür bilgisi, ülkenin tüm bölgelerinde yaşayan insanların yaşam biçimlerini, kültürlerini, dillerini ve diğer özelliklerini içerir. Genel kültür bilgisi, ülkenin tüm bölgelerindeki insanların ortak yönlerini ve farklılıklarını ortaya koyar.

Genel kültür bilgisi, ülkenin tarihi ile ilgili bilgileri içerir. Tarih, bir ülkenin geçmişte yaşadığı olayları anlatır.

Geniş bilgi edinme, insanın kendini geliştirmesi ve bilgi birikimini artırmak için yaptığı çabalardır. İnsanlar geniş bilgi edinmek için kendilerini sürekli geliştirmelidirler. Bunun için her türlü kaynağa ulaşmaya çalışmalıdırlar. İnsanlar geniş bilgi edinmek amacıyla kitap okumalı, dergi ve gazeteler okumalı, internette araştırmalar yapmalıdır. Geniş bilgi edinmenin yanında, bilgi birikimini artırmak için de çalışmalıdır. İnsanlar, kendilerini geliştirmek ve bilgi birikimini artırmak için her türlü kaynağa ulaşmalıdırlar. Bunlar; kitaplar, dergi ve gazeteler, internet, bilimsel toplantılar ve konferanslar, seminerler, kurslar, çalıştaylar, panel ve forumlar, bilimsel araştırmalar, ödevlerdir.

İş hayatında başarılı olmak istiyorsanız, geniş bilgi edinmenin önemini bilmelisiniz. Bu konuda uzman kişilerle iletişime geçebilir, yazılı kaynaklardan yararlanabilirsiniz.

Teknoloji, en basit tanımıyla bilim ve sanatla uğraşan kişilerin kullandığı araçların topluluğudur. Teknoloji, bugünkü modern dünyada hayatın her alanında kullanılmakta ve hayatı kolaylaştırmaktadır. Örneğin, sağlık sektöründe teknoloji sayesinde hastaların tedavisinde çok büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. Hastalar için artık çok küçük bir cerrahi işlem bile yapılabilmektedir. Ayrıca, sağlık sektöründeki teknolojik gelişmeler sonucunda hastaların tedavisinde kullanılan ilaçlar, koruyucu araçlar gibi çok önemli gelişmeler kaydedilmiştir.

Teknoloji hakkında yazılmış birçok makale bulmak mümkündür. Ancak, teknoloji konusunda yazılmış makalelerin çoğunluğu genellikle teknoloji ile ilgili olumlu yönleriyle ilgilidir. Teknolojiye karşı olumsuz görüşleri yansıtan yazılar ise oldukça nadirdir. O nedenle, teknolojiye karşı olumsuz görüşleri olanların da bu konudaki yazıları okumaları gerekir.

There is no doubt that the internet has made our lives easier in many ways. We can now easily communicate with others around the world, access information, and purchase items without ever having to leave our homes. However, with this increased convenience comes a certain level of risk, as the internet can also be used to steal our personal information or to scam us out of our hard-earned money.

For this reason, it is important to be aware of the risks associated with using the internet and to take steps to protect yourself. One of the best ways to do this is to use a reputable antivirus program and to keep your computer’s software up to date. You should also be careful about what information you share online, and never provide your personal information or banking details to a site that you do not trust.

Another important thing to keep in mind is the importance of cyber security. This is the practice of protecting your online privacy and security, and includes things like using strong passwords and encrypting your data. By taking these steps, you can help protect yourself from online threats and keep your information safe.

Overall, the internet is a great tool that can make our lives easier, but it is important to be aware of the risks involved and to take steps to protect yourself.

Webustam.net.tr içerikleri Creative Commons Belgesi koruması altındadır.

Bu bölümde aşağıdaki tüm lisansın bir özeti yer almaktadır.

Şunları yapmakta özgürsünüz:

Paylaşma—Bu eseri her boyut ve formatta paylaşabilir — kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz,

Yayım tarihi
wiki olarak sınıflandırılmış

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir