İşte Yeni İklim Raporu 1 Yaşındaki Kızımın Geleceği Hakkında Ne Diyor?

Dünyanın başka yerlerinde, çamurluklar örtülü Japonya’nın Shizuoka vilayetindeki Atami kasabası, tüm köyler sağanak yağışlarla dolu Batı Almanya’da ve bir orman yangını yok edildi Kanada’nın Lytton kasabası.

Bu afetlerden bazıları çocuklara gerçek fiziksel zarar verme riskleri taşır. Aşırı ısı ve ısı dalgalarını ele alın: Hamile insanlar, bebekler ve küçük çocuklar, vücutları soğuma ve bu şekilde kalma konusunda iyi olmadığı için, daha büyük çocuklara ve çoğu yetişkine göre ısıya karşı daha savunmasızdır. Araştırmalar bile gösteriyor ki bir doğmamış çocuğun aşırı sıcağa maruz kalması anne karnındayken, daha sonra düşük doğum ağırlığı gibi olumsuz sağlık sonuçlarına neden olabilir.

Daha büyük çocuklar için, küresel ısınmayla birlikte sıcak günlerin sayısı arttıkça, klimanın olmadığı okullarda ve spor gibi açık hava etkinlikleri sırasında ısıya daha fazla maruz kalma riski vardır.

Bu son IPCC değerlendirmesi ayrıca, hem birine akut maruz kalma hem de daha sonra uzun vadeli iyileşme gibi felaketlerin, etkilenen herkesin, özellikle de çocukların zihinsel sağlığına ve esenliğine nasıl zarar verebileceğini tartışıyor.

Bölgede meydana gelen büyük sel felaketinin ardından 2000 yılında Birleşik KrallıkÖrneğin, raporun sağlıkla ilgili bölümünün birlikte yazılmasına yardımcı olan Washington Üniversitesi’nden Kristie Ebi’ye göre, araştırmacılar evlerini su basan ve su basmayan insanların sağlığını izledi. Farklı gruplar arasında “Muhtemel anksiyete, depresyon ve travma sonrası stres bozukluğunda çok açık bir fark vardı” diye açıkladı.

Daha sık ve daha yoğun hale gelen manşetlere yol açan afetler, belki de bunun nasıl yapıldığının en bariz işaretleridir. 1.1 santigrat derece Isınma, sanayi öncesi dönemlere kıyasla etkisini yitiriyor. Ancak, yeni raporun ayrıntılı bir şekilde detaylandırdığı gibi, şimdiden çok daha fazla iklim etkisi var.

Örneğin, kızım doğmadan önce bile, iki türün soyu tükendi ve iklim değişikliği bir rol oynadı: 1990’da Kosta Rika’daki Altın kurbağa ve Avustralya’nın Bramble Cay melodileri, 2016’da bir kemirgen türü. Ve üçüncü bir tür yok olmaya tehlikeli bir şekilde yaklaştı: Avustralya’nın lemuroid halkakuyruklu sıçanı. Ve çok daha fazla yerel yok oluş yaşandı: İncelenen 976 hayvan ve bitki türünün %47’sinde iklime bağlı yerel yok oluşlar tespit edildi.

Gıda sistemleri üzerine IPCC bölümünün yazarlarından biri olan Cornell Üniversitesi’nden Rachel Bezner Kerr, “özellikle düşük gelirli ülkelerde, iklim değişikliğinin mevcut gıda bulunabilirliği sorunları ve yüksek fiyatlar üzerindeki etkisi “çocuklar için ölümcül bir kombinasyon” olabilir. ülkelerde, özellikle düşük gelirli haneler, özellikle kırsal alanlarda.”

“Bu nedenle, 1993 ile 2012 yılları arasında artan sıcaklıkların Afrika’daki 30 ülkede çocukların israfıyla önemli ölçüde ilişkili olduğunu gösteren bir çalışmamız var” diye ekledi. Zayıflama, Dünya Sağlık Örgütü’ne göre boyuna göre çok zayıf olan bir çocuğu ifade eder.

Yetersiz beslenme, bazı gelişmekte olan ülkelerdeki çocuklarda halihazırda büyük bir sorundur ve bu sorun, ancak bu olasılığı önlemek için özel olarak önlem alınmazsa, daha sıcak bir dünyada daha da büyüyecektir.

Kızımın Hayatında Ne Kadar Sıcak Olacak?

Dünya liderleri 2016’da Paris iklim anlaşmasını imzaladıklarında, küresel ısınmayı 2 santigrat derecenin (yaklaşık 3,6 Fahrenheit) çok altında, ideal olarak 1,5 santigrat derece ile sınırlamayı kabul ettiler.

Şimdi bilim adamları, ne olursa olsun, küresel ortalama sıcaklıkların önümüzdeki on yıllarda 1,5 dereceyi geçeceğinin “olmama ihtimalinden daha yüksek” olduğunu tahmin ediyorlar. Kızım sadece 10 yaşındayken 2030 yılına kadar olabilir.

Bu yüzden önümüzdeki birkaç yıl çok önemli. İnsanların bu on yılda sera gazı emisyonlarını ne kadar hızlı kestikleri, 1.5 derece eşiğinin nasıl aşıldığını ve bundan sonra ne olacağını belirlemeye yardımcı olacak. Sıcaklıklar yükselmeye devam edecek mi yoksa tekrar düşmeye mi başlayacak?

Ayrıca, insanların zaten burada olan ve geleceğe kilitlenmiş olan ısınmaya uyum sağlamaya başlamak için şimdi yaptıkları, krizle ilişkili hasarı en aza indirecektir.

Örneğin, 2030’a kadar ülkelerin, gezegenin topraklarının ve suyunun en az %30’unu koruma gibi cesur bir hedefi benimsemeleri mümkün. Eğer öyleyse, bunun bazı türleri canlı tutmaktan sellere karşı koruma sağlayan doğal ekosistemleri desteklemeye, atmosferdeki karbondioksiti emmeye yardımcı olmaya ve çok daha fazlasını yapmaya kadar basamaklı faydaları olabilir. Rapora göre Çin, 2030 yılına kadar evler ve araçlar için yarı karbondan arındırılmış bir güç kaynağına geçerse, ülke o yıl 55.000-69.000 ölümü önlemeyi bekleyebilir.

Kentsel alanların 2030 yılına kadar sel maruziyetlerinin 2000 yılına kıyasla 2,7 kat artması veya küresel olarak 15 yaşın altındaki 48.000 çocuğun daha ishalden ölmesi veya aşırı yoksulluk içinde yaşayan insan sayısının artması da olasıdır. ya da Amazon’daki aşırı kuraklıkların geleneksel toplulukların ve Yerli halkların şehirlere göçünü hızlandıracağını ya da bazı küçük adalar için tatlı suyun ciddi şekilde sınırlı olacağını.

2040’a kadar kızım 20 yaşındayken, Afrika’nın en yüksek dağı olan Tanzanya’daki Kilimanjaro Dağı’ndaki buzul gitmiş olabilir.

İçeriğe ait kaynak URL

Bilgilendirme portalı, kişilerin herhangi bir konuda artık yeterince bilgi sahibi olmadıklarını düşündükleri zaman, o konuda araştırma yapmalarını sağlayacaktır.

Örneğin, bir yerel gazete veya internet sitesindeki haberleri yapan kişiler için, bilgilendirme portalına kayıt olma zorunluluğu getiriliyor.

Kişilerin bilgilendirme portalında izledikleri içeriklerden elde ettikleri sonuçlardan memnun kaldıkları durumda, o içerikleri sosyal medya hesaplarında paylaşabilirler.

Kişilerin bilgilendirme portalındaki izledikleri videoları, çizimleri, animasyonları beğendikleri durumda, bu içerikleri bloglarına ekleyebilirler.

Genel kültür bilgisi, bir toplumun ortak değerlerini, inançlarını, geleneklerini, yasalarını, tarihini, dillerini, kültürünü ve diğer toplumsal özelliklerini içerir. Çoğu durumda, genel kültür bilgisi, herhangi bir ülkenin milli kültürünü de içerir. Örneğin, Türkler, Türk kültürünü bilirler; Amerikalılar, Amerikan kültürünü bilirler.

Genel kültür bilgisinin amacı, toplumun ortak değerlerini, inançlarını, geleneklerini, yasalarını, tarihini, dillerini, kültürünü ve diğer toplumsal özelliklerini öğrenmektir. Bu amaçla, genel kültür bilgisi, ülkenin tüm bölgelerinde yaşayan insanların yaşam biçimlerini, kültürlerini, dillerini ve diğer özelliklerini içerir. Genel kültür bilgisi, ülkenin tüm bölgelerindeki insanların ortak yönlerini ve farklılıklarını ortaya koyar.

Genel kültür bilgisi, ülkenin tarihi ile ilgili bilgileri içerir. Tarih, bir ülkenin geçmişte yaşadığı olayları anlatır.

Geniş bilgi edinme, insanın kendini geliştirmesi ve bilgi birikimini artırmak için yaptığı çabalardır. İnsanlar geniş bilgi edinmek için kendilerini sürekli geliştirmelidirler. Bunun için her türlü kaynağa ulaşmaya çalışmalıdırlar. İnsanlar geniş bilgi edinmek amacıyla kitap okumalı, dergi ve gazeteler okumalı, internette araştırmalar yapmalıdır. Geniş bilgi edinmenin yanında, bilgi birikimini artırmak için de çalışmalıdır. İnsanlar, kendilerini geliştirmek ve bilgi birikimini artırmak için her türlü kaynağa ulaşmalıdırlar. Bunlar; kitaplar, dergi ve gazeteler, internet, bilimsel toplantılar ve konferanslar, seminerler, kurslar, çalıştaylar, panel ve forumlar, bilimsel araştırmalar, ödevlerdir.

İş hayatında başarılı olmak istiyorsanız, geniş bilgi edinmenin önemini bilmelisiniz. Bu konuda uzman kişilerle iletişime geçebilir, yazılı kaynaklardan yararlanabilirsiniz.

Teknoloji, en basit tanımıyla bilim ve sanatla uğraşan kişilerin kullandığı araçların topluluğudur. Teknoloji, bugünkü modern dünyada hayatın her alanında kullanılmakta ve hayatı kolaylaştırmaktadır. Örneğin, sağlık sektöründe teknoloji sayesinde hastaların tedavisinde çok büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. Hastalar için artık çok küçük bir cerrahi işlem bile yapılabilmektedir. Ayrıca, sağlık sektöründeki teknolojik gelişmeler sonucunda hastaların tedavisinde kullanılan ilaçlar, koruyucu araçlar gibi çok önemli gelişmeler kaydedilmiştir.

Teknoloji hakkında yazılmış birçok makale bulmak mümkündür. Ancak, teknoloji konusunda yazılmış makalelerin çoğunluğu genellikle teknoloji ile ilgili olumlu yönleriyle ilgilidir. Teknolojiye karşı olumsuz görüşleri yansıtan yazılar ise oldukça nadirdir. O nedenle, teknolojiye karşı olumsuz görüşleri olanların da bu konudaki yazıları okumaları gerekir.

There is no doubt that the internet has made our lives easier in many ways. We can now easily communicate with others around the world, access information, and purchase items without ever having to leave our homes. However, with this increased convenience comes a certain level of risk, as the internet can also be used to steal our personal information or to scam us out of our hard-earned money.

For this reason, it is important to be aware of the risks associated with using the internet and to take steps to protect yourself. One of the best ways to do this is to use a reputable antivirus program and to keep your computer’s software up to date. You should also be careful about what information you share online, and never provide your personal information or banking details to a site that you do not trust.

Another important thing to keep in mind is the importance of cyber security. This is the practice of protecting your online privacy and security, and includes things like using strong passwords and encrypting your data. By taking these steps, you can help protect yourself from online threats and keep your information safe.

Overall, the internet is a great tool that can make our lives easier, but it is important to be aware of the risks involved and to take steps to protect yourself.

Webustam.net.tr içerikleri Creative Commons Belgesi koruması altındadır.

Bu bölümde aşağıdaki tüm lisansın bir özeti yer almaktadır.

Şunları yapmakta özgürsünüz:

Paylaşma—Bu eseri her boyut ve formatta paylaşabilir — kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz,

Yayım tarihi
wiki olarak sınıflandırılmış

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir