Joe Biden’ın Dış Politikası Avrupa’da ABD’den Daha Yüksek Puan Aldı: Rapor

Joe Biden'ın Dış Politikası Avrupa'da ABD'den Daha Yüksek Puan Aldı: Rapor

En yüksek onay ise %74 ile NATO müttefiki Polonya’dan geldi. (Dosya)

Washington:

ABD Başkanı Joe Biden, geçen yıldan bu yana yerel anketlerde mücadele ediyor, ancak dış politikası, Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline karşı çabalara öncülük ettiği için Avrupa’nın çoğunda daha yüksek puanlar alıyor.

Amerika Birleşik Devletleri Alman Marshall Fonu tarafından Perşembe günü yayınlanan 14 uluslu bir anket, Biden’in dış politikasının onaylanmasının İtalya ve Türkiye dışındaki tüm ülkelerde ABD’den daha yüksek olduğunu söyledi.

En yüksek onay, Ukrayna’ya yardım çabalarının ön saflarında yer alan bir NATO müttefiki olan Polonya’daydı; burada yüzde 74’ü Biden’ın dış politikasını tamamen veya kısmen onayladığını ve yalnızca yüzde 13’ü onaylamadığını söyledi.

Biden’ın dış politikasına da Litvanya, Romanya, Portekiz, İsveç ve Almanya’da yüzde 60’ın üzerinde onay verildi. Amerika Birleşik Devletleri’nde, yüzde 47 destek dile getirdi.

Trans-Atlantik anketi, yüzde 64’ünün ABD’yi dünyadaki en etkili aktör olarak gördüğünü, bir yıl öncesine göre hafif bir artış olduğunu ortaya koydu.

Bir vardiyada, Avrupa Birliği, 27 ulustan oluşan bloğun en etkili dünya oyuncusu olduğunu söyleyen artan sayıda Avrupalı ​​tarafından körüklenen Çin’i geride bırakarak ikinci oldu.

Çalışma ayrıca, Çin’in kendi kendini yöneten demokrasiyi işgal etmesi durumunda Tayvan’a askeri destek için ılık bir destek buldu; Ukrayna savaşının körüklediği endişeler arasında Biden tarafından gündeme getirilen bir olasılık.

Amerikalıların sadece yüzde yedisi, bir işgalde Tayvan’a asker göndermeyi tercih etti; bu, ankete katılan diğer tüm ülkelerden daha yüksek bir rakam.

Anket, her ülkede ortalama 1.500 katılımcıyla çoğunlukla Haziran sonu ve Temmuz başında gerçekleştirildi.

(Başlık dışında, bu haber NDTV personeli tarafından düzenlenmemiştir ve ortak bir yayından yayınlanmıştır.)

İçeriğe ait kaynak URL

Bilgilendirme portalı, kişilerin herhangi bir konuda artık yeterince bilgi sahibi olmadıklarını düşündükleri zaman, o konuda araştırma yapmalarını sağlayacaktır.

Örneğin, bir yerel gazete veya internet sitesindeki haberleri yapan kişiler için, bilgilendirme portalına kayıt olma zorunluluğu getiriliyor.

Kişilerin bilgilendirme portalında izledikleri içeriklerden elde ettikleri sonuçlardan memnun kaldıkları durumda, o içerikleri sosyal medya hesaplarında paylaşabilirler.

Kişilerin bilgilendirme portalındaki izledikleri videoları, çizimleri, animasyonları beğendikleri durumda, bu içerikleri bloglarına ekleyebilirler.

Genel kültür bilgisi, bir toplumun ortak değerlerini, inançlarını, geleneklerini, yasalarını, tarihini, dillerini, kültürünü ve diğer toplumsal özelliklerini içerir. Çoğu durumda, genel kültür bilgisi, herhangi bir ülkenin milli kültürünü de içerir. Örneğin, Türkler, Türk kültürünü bilirler; Amerikalılar, Amerikan kültürünü bilirler.

Genel kültür bilgisinin amacı, toplumun ortak değerlerini, inançlarını, geleneklerini, yasalarını, tarihini, dillerini, kültürünü ve diğer toplumsal özelliklerini öğrenmektir. Bu amaçla, genel kültür bilgisi, ülkenin tüm bölgelerinde yaşayan insanların yaşam biçimlerini, kültürlerini, dillerini ve diğer özelliklerini içerir. Genel kültür bilgisi, ülkenin tüm bölgelerindeki insanların ortak yönlerini ve farklılıklarını ortaya koyar.

Genel kültür bilgisi, ülkenin tarihi ile ilgili bilgileri içerir. Tarih, bir ülkenin geçmişte yaşadığı olayları anlatır.

Geniş bilgi edinme, insanın kendini geliştirmesi ve bilgi birikimini artırmak için yaptığı çabalardır. İnsanlar geniş bilgi edinmek için kendilerini sürekli geliştirmelidirler. Bunun için her türlü kaynağa ulaşmaya çalışmalıdırlar. İnsanlar geniş bilgi edinmek amacıyla kitap okumalı, dergi ve gazeteler okumalı, internette araştırmalar yapmalıdır. Geniş bilgi edinmenin yanında, bilgi birikimini artırmak için de çalışmalıdır. İnsanlar, kendilerini geliştirmek ve bilgi birikimini artırmak için her türlü kaynağa ulaşmalıdırlar. Bunlar; kitaplar, dergi ve gazeteler, internet, bilimsel toplantılar ve konferanslar, seminerler, kurslar, çalıştaylar, panel ve forumlar, bilimsel araştırmalar, ödevlerdir.

İş hayatında başarılı olmak istiyorsanız, geniş bilgi edinmenin önemini bilmelisiniz. Bu konuda uzman kişilerle iletişime geçebilir, yazılı kaynaklardan yararlanabilirsiniz.

Teknoloji, en basit tanımıyla bilim ve sanatla uğraşan kişilerin kullandığı araçların topluluğudur. Teknoloji, bugünkü modern dünyada hayatın her alanında kullanılmakta ve hayatı kolaylaştırmaktadır. Örneğin, sağlık sektöründe teknoloji sayesinde hastaların tedavisinde çok büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. Hastalar için artık çok küçük bir cerrahi işlem bile yapılabilmektedir. Ayrıca, sağlık sektöründeki teknolojik gelişmeler sonucunda hastaların tedavisinde kullanılan ilaçlar, koruyucu araçlar gibi çok önemli gelişmeler kaydedilmiştir.

Teknoloji hakkında yazılmış birçok makale bulmak mümkündür. Ancak, teknoloji konusunda yazılmış makalelerin çoğunluğu genellikle teknoloji ile ilgili olumlu yönleriyle ilgilidir. Teknolojiye karşı olumsuz görüşleri yansıtan yazılar ise oldukça nadirdir. O nedenle, teknolojiye karşı olumsuz görüşleri olanların da bu konudaki yazıları okumaları gerekir.

There is no doubt that the internet has made our lives easier in many ways. We can now easily communicate with others around the world, access information, and purchase items without ever having to leave our homes. However, with this increased convenience comes a certain level of risk, as the internet can also be used to steal our personal information or to scam us out of our hard-earned money.

For this reason, it is important to be aware of the risks associated with using the internet and to take steps to protect yourself. One of the best ways to do this is to use a reputable antivirus program and to keep your computer’s software up to date. You should also be careful about what information you share online, and never provide your personal information or banking details to a site that you do not trust.

Another important thing to keep in mind is the importance of cyber security. This is the practice of protecting your online privacy and security, and includes things like using strong passwords and encrypting your data. By taking these steps, you can help protect yourself from online threats and keep your information safe.

Overall, the internet is a great tool that can make our lives easier, but it is important to be aware of the risks involved and to take steps to protect yourself.

Webustam.net.tr içerikleri Creative Commons Belgesi koruması altındadır.

Bu bölümde aşağıdaki tüm lisansın bir özeti yer almaktadır.

Şunları yapmakta özgürsünüz:

Paylaşma—Bu eseri her boyut ve formatta paylaşabilir — kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz,

Yayım tarihi
wiki olarak sınıflandırılmış

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir