King Charles III İlk Konuşma: Transkript ve Video

Bugün size derin bir üzüntü duygusuyla konuşuyorum. Majesteleri Kraliçe – sevgili annem – hayatı boyunca bana ve tüm aileme ilham ve örnek oldu ve ona her ailenin annelerine borçlu olabileceği en içten borcumuzu borçluyuz; sevgisi, şefkati, rehberliği, anlayışı ve örneği için. Kraliçe Elizabeth’inki iyi yaşanmış bir hayattı; kaderi tutulmuş bir söz ve ölümünde en derinden yas tutulur. Bu ömür boyu hizmet vaadini bugün hepinize yeniliyorum.

Tüm ailemin hissettiği kişisel kederin yanı sıra, Birleşik Krallık’ta, Kraliçe’nin Devlet Başkanı olduğu tüm ülkelerde, Commonwealth’te ve tüm dünyada pek çoğunuzla derin bir minnettarlık duygusu paylaşıyoruz. Annemin Kraliçe olarak birçok ulusun halkına hizmet ettiği yetmiş yıldan fazla. 1947’de, yirmi birinci doğum gününde, Cape Town’dan İngiliz Milletler Topluluğu’na yaptığı bir yayında, ister kısa ister uzun olsun, hayatını halklarının hizmetine adamaya söz verdi. Bu bir vaatten daha fazlasıydı: tüm hayatını tanımlayan derin bir kişisel bağlılıktı. Görev için fedakarlık yaptı. Egemen olarak bağlılığı ve bağlılığı, değişim ve ilerleme zamanlarında, sevinç ve kutlama zamanlarında ve üzüntü ve kayıp zamanlarında asla tereddüt etmedi. Hizmet hayatında, bizi Uluslar olarak büyük yapan, ilerlemenin korkusuzca kucaklanmasıyla birlikte, geleneklere olan sonsuz sevgiyi gördük. İlham verdiği sevgi, hayranlık ve saygı, saltanatının damgasını vurdu. Ve ailemin her üyesinin tanıklık edebileceği gibi, bu nitelikleri sıcaklık, mizah ve insanlarda her zaman en iyiyi görme konusundaki hatasız bir yetenekle birleştirdi. Annemin anısını saygıyla anıyorum ve hizmet hayatını onurlandırıyorum. Ölümünün birçoğunuza büyük üzüntü getirdiğini biliyorum ve bu kayıp duygusunu ölçülemeyecek kadar hepinizle paylaşıyorum.

Kraliçe tahta geçtiğinde, İngiltere ve dünya hala İkinci Dünya Savaşı’nın yoksunlukları ve sonuçlarıyla baş etmekteydi ve hala eski zamanların geleneklerine göre yaşıyorlardı. Son yetmiş yıl içinde toplumumuzun birçok kültürden ve birçok inançtan biri haline geldiğini gördük. Devletin kurumları da sırayla değişti. Ancak, tüm değişiklikler ve zorluklarla, ulusumuz ve yetenekleri, gelenekleri ve başarılarıyla ifade edilemez bir şekilde gurur duyduğum daha geniş Alemler ailesi başarılı oldu ve gelişti. Değerlerimiz sabit kaldı ve sabit kalmalıdır.

Hükümdar’ın İngiltere Kilisesi’ne – kendi inancımın çok derinlere kök saldığı Kilise’ye yönelik özel ilişkisi ve sorumluluğu gibi, Monarşinin rolü ve görevleri de devam etmektedir. Bu inanç ve onun esinlediği değerlerle, başkalarına karşı bir görev duygusu beslemek ve eşsiz tarihimizin ve parlamenter hükümet sistemimizin değerli geleneklerine, özgürlüklerine ve sorumluluklarına en büyük saygıyı göstermek üzere yetiştirildim. Kraliçe’nin kendisinin böyle sarsılmaz bir bağlılıkla yaptığı gibi, ben de Tanrı’nın bana bahşettiği kalan süre boyunca ulusumuzun kalbindeki Anayasal ilkeleri korumayı ciddiyetle taahhüt ediyorum. Ve Birleşik Krallık’ta nerede yaşıyor olursanız olun veya dünyanın dört bir yanındaki Krallıklar ve topraklarda ve geçmişiniz veya inancınız ne olursa olsun, size hayatım boyunca olduğu gibi sadakat, saygı ve sevgi ile hizmet etmeye çalışacağım.

Yeni sorumluluklarımı üstlendikçe hayatım elbette değişecek. Bu kadar önem verdiğim hayır kurumlarına ve meselelere bu kadar zaman ve enerjimi vermem artık mümkün olmayacak. Ama bu önemli işin başkalarının güvenilir ellerinde devam edeceğini biliyorum.

Bu aynı zamanda ailem için de bir değişim zamanı. Sevgili karım Camilla’nın sevgi dolu yardımına güveniyorum. On yedi yıl önceki evliliğimizden bu yana yaptığı sadık kamu hizmetinin takdiri olarak, benim Kraliçe Eşim oldu. Yeni rolünün gereklerine, çok fazla güvendiğim göreve kararlı bağlılığı getireceğini biliyorum. William, benim için çok şey ifade eden İskoç unvanlarını şimdi varisim olarak üstleniyor. Cornwall Dükü olarak benim yerime geçti ve elli yıldan fazla bir süredir üstlendiğim Cornwall Dükalığı’nın sorumluluklarını üstleniyor. Bugün, hayatımın ve görevimin bu kadar büyük bir bölümünde ünvanını taşımaktan büyük bir ayrıcalığa sahip olduğum ülke olan Galler Prensi Tywysog Cymru’yu yaratmaktan gurur duyuyorum. Yanında Catherine varken, yeni Prensimiz ve Galler Prensesi, biliyorum ki, ulusal sohbetlerimize ilham vermeye ve liderlik etmeye devam edecek, marjinalleri hayati yardımın verilebileceği merkez zemine getirmeye yardımcı olacak. Ayrıca, hayatlarını denizaşırı ülkelerde kurmaya devam ederken Harry ve Meghan’a olan sevgimi de ifade etmek istiyorum.

Bir haftadan biraz fazla bir süre içinde, bir ulus olarak, bir İngiliz Milletler Topluluğu ve gerçekten de küresel bir topluluk olarak bir araya gelerek sevgili annemi gömeceğiz. Üzüntümüz içinde hatırlayalım ve onun örneğinin ışığından güç alalım. Tüm ailem adına, başsağlığı ve desteğiniz için sadece en içten ve en içten teşekkürlerimi sunabilirim. Benim için ifade edemeyeceğim kadar çok şey ifade ediyorlar. Ve sevgili anneme, sevgili rahmetli babama katılmak için son büyük yolculuğunuza başlarken, sadece şunu söylemek istiyorum: teşekkür ederim. Ailemize ve tüm bu yıllar boyunca özenle hizmet ettiğiniz ulusların ailesine sevginiz ve bağlılığınız için teşekkür ederiz. “Meleklerin uçuşları seni dinlendirsin.”

İçeriğe ait kaynak URL

Bilgilendirme portalı, kişilerin herhangi bir konuda artık yeterince bilgi sahibi olmadıklarını düşündükleri zaman, o konuda araştırma yapmalarını sağlayacaktır.

Örneğin, bir yerel gazete veya internet sitesindeki haberleri yapan kişiler için, bilgilendirme portalına kayıt olma zorunluluğu getiriliyor.

Kişilerin bilgilendirme portalında izledikleri içeriklerden elde ettikleri sonuçlardan memnun kaldıkları durumda, o içerikleri sosyal medya hesaplarında paylaşabilirler.

Kişilerin bilgilendirme portalındaki izledikleri videoları, çizimleri, animasyonları beğendikleri durumda, bu içerikleri bloglarına ekleyebilirler.

Genel kültür bilgisi, bir toplumun ortak değerlerini, inançlarını, geleneklerini, yasalarını, tarihini, dillerini, kültürünü ve diğer toplumsal özelliklerini içerir. Çoğu durumda, genel kültür bilgisi, herhangi bir ülkenin milli kültürünü de içerir. Örneğin, Türkler, Türk kültürünü bilirler; Amerikalılar, Amerikan kültürünü bilirler.

Genel kültür bilgisinin amacı, toplumun ortak değerlerini, inançlarını, geleneklerini, yasalarını, tarihini, dillerini, kültürünü ve diğer toplumsal özelliklerini öğrenmektir. Bu amaçla, genel kültür bilgisi, ülkenin tüm bölgelerinde yaşayan insanların yaşam biçimlerini, kültürlerini, dillerini ve diğer özelliklerini içerir. Genel kültür bilgisi, ülkenin tüm bölgelerindeki insanların ortak yönlerini ve farklılıklarını ortaya koyar.

Genel kültür bilgisi, ülkenin tarihi ile ilgili bilgileri içerir. Tarih, bir ülkenin geçmişte yaşadığı olayları anlatır.

Geniş bilgi edinme, insanın kendini geliştirmesi ve bilgi birikimini artırmak için yaptığı çabalardır. İnsanlar geniş bilgi edinmek için kendilerini sürekli geliştirmelidirler. Bunun için her türlü kaynağa ulaşmaya çalışmalıdırlar. İnsanlar geniş bilgi edinmek amacıyla kitap okumalı, dergi ve gazeteler okumalı, internette araştırmalar yapmalıdır. Geniş bilgi edinmenin yanında, bilgi birikimini artırmak için de çalışmalıdır. İnsanlar, kendilerini geliştirmek ve bilgi birikimini artırmak için her türlü kaynağa ulaşmalıdırlar. Bunlar; kitaplar, dergi ve gazeteler, internet, bilimsel toplantılar ve konferanslar, seminerler, kurslar, çalıştaylar, panel ve forumlar, bilimsel araştırmalar, ödevlerdir.

İş hayatında başarılı olmak istiyorsanız, geniş bilgi edinmenin önemini bilmelisiniz. Bu konuda uzman kişilerle iletişime geçebilir, yazılı kaynaklardan yararlanabilirsiniz.

Teknoloji, en basit tanımıyla bilim ve sanatla uğraşan kişilerin kullandığı araçların topluluğudur. Teknoloji, bugünkü modern dünyada hayatın her alanında kullanılmakta ve hayatı kolaylaştırmaktadır. Örneğin, sağlık sektöründe teknoloji sayesinde hastaların tedavisinde çok büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. Hastalar için artık çok küçük bir cerrahi işlem bile yapılabilmektedir. Ayrıca, sağlık sektöründeki teknolojik gelişmeler sonucunda hastaların tedavisinde kullanılan ilaçlar, koruyucu araçlar gibi çok önemli gelişmeler kaydedilmiştir.

Teknoloji hakkında yazılmış birçok makale bulmak mümkündür. Ancak, teknoloji konusunda yazılmış makalelerin çoğunluğu genellikle teknoloji ile ilgili olumlu yönleriyle ilgilidir. Teknolojiye karşı olumsuz görüşleri yansıtan yazılar ise oldukça nadirdir. O nedenle, teknolojiye karşı olumsuz görüşleri olanların da bu konudaki yazıları okumaları gerekir.

There is no doubt that the internet has made our lives easier in many ways. We can now easily communicate with others around the world, access information, and purchase items without ever having to leave our homes. However, with this increased convenience comes a certain level of risk, as the internet can also be used to steal our personal information or to scam us out of our hard-earned money.

For this reason, it is important to be aware of the risks associated with using the internet and to take steps to protect yourself. One of the best ways to do this is to use a reputable antivirus program and to keep your computer’s software up to date. You should also be careful about what information you share online, and never provide your personal information or banking details to a site that you do not trust.

Another important thing to keep in mind is the importance of cyber security. This is the practice of protecting your online privacy and security, and includes things like using strong passwords and encrypting your data. By taking these steps, you can help protect yourself from online threats and keep your information safe.

Overall, the internet is a great tool that can make our lives easier, but it is important to be aware of the risks involved and to take steps to protect yourself.

Webustam.net.tr içerikleri Creative Commons Belgesi koruması altındadır.

Bu bölümde aşağıdaki tüm lisansın bir özeti yer almaktadır.

Şunları yapmakta özgürsünüz:

Paylaşma—Bu eseri her boyut ve formatta paylaşabilir — kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz,

Yayım tarihi
wiki olarak sınıflandırılmış

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir