Kömür Kullanmaya Devam Edersek Felaket İklim Değişikliği Durdurulamaz

26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda diplomatlar, iklim hedeflerine ulaşmak için kömür ve fosil yakıt sübvansiyonlarının aşamalı olarak kaldırılmasını hızlandırmak için toplu bir ihtiyacı ilk kez kağıda döktüler. taslak beyan Çarşamba yayınlandı.

Ülkeler, kömürü mevcut seviyelerde kullanmaya devam edebilir veya gelecekteki ısınmayı Paris iklim anlaşmasının 1,5 santigrat derece (2,7 derece Fahrenheit) hedefiyle sınırlayabilir. İkisini birden yapmak imkansız. Ancak bu bilimsel gerçek, yıllardır üst düzey uluslararası iklim müzakerelerinin odasında bir fil olarak kaldı – şimdiye kadar.

Dünya Kaynakları Enstitüsü’nde başkan yardımcısı olan Helen Mountford, “Bu önemli,” dedi. gazetecilere söyledi. “Daha önce hiç böyle bir mesajımız olmamıştı.”

Yine de, bu yeni deklarasyon nihai değil, zaman çizelgesi veya başka ayrıntılara sahip değil ve ülkeye özgü bazı belirsiz taahhütlerle birlikte geliyor. Kömür üzerindeki bu uyumsuzluk, Glasgow’daki yüksek profilli iklim görüşmelerinde oynanan merkezi gerilimi yakalıyor: Ülkelerin kötüleşen iklim krizini durdurmak için ne yapmaları gerektiği, gelecekte ne yapacaklarını söyledikleri ve gerçekte ne oldukları arasındaki bariz uçurumlar. şimdi yapıyor.

Mountford daha sonra, “Bu metnin yapışıp yapışmadığını göreceğiz” dedi. “Olacağını umuyoruz. Ülkelerin taahhütlerini gerçekten yerine getirmek için atabilecekleri gerçekten önemli ve somut bir eylem.”

İklim müzakerelerinin dışında, protestocular dilin içeride kalması için baskı yaptı. Washington Post’a göre, şarkı söylediler: “’Fosil yakıtlar’ artık kağıt üzerinde” ve “Metin içinde kalsın.”

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres bile Perşembe günü müzakerelerle ilgili hayal kırıklığını dile getirdi, ülke düzeyinde derken “Fosil yakıt endüstrisi IMF tarafından ölçüldüğü üzere hala trilyonlarca sübvansiyon aldığında vaatler boşa çıkıyor. Ya da ülkeler hala kömür santralleri inşa ederken.”

Mevcut iklim politikaları ile dünya, bu yüzyılda sanayi öncesi seviyelere kıyasla 2 santigrat dereceden (3,6 Fahrenheit) daha fazla ısınma yolunda ilerliyor. Hatta en güncel hesaplar Gelecekteki iklim eylemi için mevcut taahhütlerin bir kısmı, dünyayı 1.8 santigrat derece ısınma yoluna soktu. Bu, tüm ülkeler en iddialı sözlerini yerine getirse bile – büyük bir if – yine de Paris hedefini 0,3 derece aşacağımız anlamına geliyor. Bu küçük bir fark gibi görünebilir, ancak bilim, bir derecenin her onda birinin insanlık için bir felaket olduğu konusunda son derece açıktır: daha sık ve yoğun sıcak dalgaları, kuraklıklar, kasırgalar ve orman yangınları; daha fazla deniz seviyesi yükselmesi; ve nihayetinde daha fazla acı.

Bilim ayrıca kömürün iklim için korkunç olduğu konusunda da açık. Kömür, karbonun en yoğun olduğu enerji kaynağıdır. yaklaşık %40 küresel fosil yakıt kullanımına bağlı karbon emisyonlarının

Bu nedenle, giderek artan sayıda yetkili, iklim değişikliğiyle mücadele için atılacak en önemli adımlardan birinin kömürü terk etmek olduğunu söylüyor. Örneğin daha geçen hafta, Kanada çevre ve iklim değişikliği bakanı Steven Guilbeault Glasgow’da şunları söyledi: ”

İçeriğe ait kaynak URL

Bilgilendirme portalı, kişilerin herhangi bir konuda artık yeterince bilgi sahibi olmadıklarını düşündükleri zaman, o konuda araştırma yapmalarını sağlayacaktır.

Örneğin, bir yerel gazete veya internet sitesindeki haberleri yapan kişiler için, bilgilendirme portalına kayıt olma zorunluluğu getiriliyor.

Kişilerin bilgilendirme portalında izledikleri içeriklerden elde ettikleri sonuçlardan memnun kaldıkları durumda, o içerikleri sosyal medya hesaplarında paylaşabilirler.

Kişilerin bilgilendirme portalındaki izledikleri videoları, çizimleri, animasyonları beğendikleri durumda, bu içerikleri bloglarına ekleyebilirler.

Genel kültür bilgisi, bir toplumun ortak değerlerini, inançlarını, geleneklerini, yasalarını, tarihini, dillerini, kültürünü ve diğer toplumsal özelliklerini içerir. Çoğu durumda, genel kültür bilgisi, herhangi bir ülkenin milli kültürünü de içerir. Örneğin, Türkler, Türk kültürünü bilirler; Amerikalılar, Amerikan kültürünü bilirler.

Genel kültür bilgisinin amacı, toplumun ortak değerlerini, inançlarını, geleneklerini, yasalarını, tarihini, dillerini, kültürünü ve diğer toplumsal özelliklerini öğrenmektir. Bu amaçla, genel kültür bilgisi, ülkenin tüm bölgelerinde yaşayan insanların yaşam biçimlerini, kültürlerini, dillerini ve diğer özelliklerini içerir. Genel kültür bilgisi, ülkenin tüm bölgelerindeki insanların ortak yönlerini ve farklılıklarını ortaya koyar.

Genel kültür bilgisi, ülkenin tarihi ile ilgili bilgileri içerir. Tarih, bir ülkenin geçmişte yaşadığı olayları anlatır.

Geniş bilgi edinme, insanın kendini geliştirmesi ve bilgi birikimini artırmak için yaptığı çabalardır. İnsanlar geniş bilgi edinmek için kendilerini sürekli geliştirmelidirler. Bunun için her türlü kaynağa ulaşmaya çalışmalıdırlar. İnsanlar geniş bilgi edinmek amacıyla kitap okumalı, dergi ve gazeteler okumalı, internette araştırmalar yapmalıdır. Geniş bilgi edinmenin yanında, bilgi birikimini artırmak için de çalışmalıdır. İnsanlar, kendilerini geliştirmek ve bilgi birikimini artırmak için her türlü kaynağa ulaşmalıdırlar. Bunlar; kitaplar, dergi ve gazeteler, internet, bilimsel toplantılar ve konferanslar, seminerler, kurslar, çalıştaylar, panel ve forumlar, bilimsel araştırmalar, ödevlerdir.

İş hayatında başarılı olmak istiyorsanız, geniş bilgi edinmenin önemini bilmelisiniz. Bu konuda uzman kişilerle iletişime geçebilir, yazılı kaynaklardan yararlanabilirsiniz.

Teknoloji, en basit tanımıyla bilim ve sanatla uğraşan kişilerin kullandığı araçların topluluğudur. Teknoloji, bugünkü modern dünyada hayatın her alanında kullanılmakta ve hayatı kolaylaştırmaktadır. Örneğin, sağlık sektöründe teknoloji sayesinde hastaların tedavisinde çok büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. Hastalar için artık çok küçük bir cerrahi işlem bile yapılabilmektedir. Ayrıca, sağlık sektöründeki teknolojik gelişmeler sonucunda hastaların tedavisinde kullanılan ilaçlar, koruyucu araçlar gibi çok önemli gelişmeler kaydedilmiştir.

Teknoloji hakkında yazılmış birçok makale bulmak mümkündür. Ancak, teknoloji konusunda yazılmış makalelerin çoğunluğu genellikle teknoloji ile ilgili olumlu yönleriyle ilgilidir. Teknolojiye karşı olumsuz görüşleri yansıtan yazılar ise oldukça nadirdir. O nedenle, teknolojiye karşı olumsuz görüşleri olanların da bu konudaki yazıları okumaları gerekir.

There is no doubt that the internet has made our lives easier in many ways. We can now easily communicate with others around the world, access information, and purchase items without ever having to leave our homes. However, with this increased convenience comes a certain level of risk, as the internet can also be used to steal our personal information or to scam us out of our hard-earned money.

For this reason, it is important to be aware of the risks associated with using the internet and to take steps to protect yourself. One of the best ways to do this is to use a reputable antivirus program and to keep your computer’s software up to date. You should also be careful about what information you share online, and never provide your personal information or banking details to a site that you do not trust.

Another important thing to keep in mind is the importance of cyber security. This is the practice of protecting your online privacy and security, and includes things like using strong passwords and encrypting your data. By taking these steps, you can help protect yourself from online threats and keep your information safe.

Overall, the internet is a great tool that can make our lives easier, but it is important to be aware of the risks involved and to take steps to protect yourself.

Webustam.net.tr içerikleri Creative Commons Belgesi koruması altındadır.

Bu bölümde aşağıdaki tüm lisansın bir özeti yer almaktadır.

Şunları yapmakta özgürsünüz:

Paylaşma—Bu eseri her boyut ve formatta paylaşabilir — kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz,

Yayım tarihi
wiki olarak sınıflandırılmış

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir