Meclis Yasası Korumada İnsan Hakları İhlallerini Amaçlıyor

Temsilciler Meclisi’ndeki Kilit Demokratlar ve Cumhuriyetçiler, ABD hükümetinin insan hakları ihlallerini finanse eden veya destekleyen uluslararası koruma gruplarına fon sağlamasını engelleyecek bir yasa tasarısını imzaladılar.

Önerilen yasa, federal kurumların, destekledikleri uluslararası projeleri suistimaller açısından izlemelerini ve eğer varsa, para göndermeyi durdurmalarını gerektiriyor. Ve her yıl ajanslar, ABD tarafından finanse edilen projelerde meydana gelen insan hakları ihlalleri hakkında Kongre’ye bir rapor sunmak zorunda kalacaklardı.

Ev Doğal Kaynaklar Komitesi, bir soruya yanıt olarak konuyu araştırıyor. 2019 BuzzFeed Haber araştırması Bu, sevilen bir vahşi yaşamı koruma derneği ve ABD hükümetinin uzun zamandır ortağı olan World Wide Fund for Nature’ın, Asya ve Afrika’daki milli parklarda insanlara işkence eden ve onları öldüren kaçak avlanma karşıtı güçleri yakından desteklediğini buldu.

BuzzFeed News’in edindiği rapor ve belgelere göre, parkların yakınında yaşayan köylüler kemerlerle dövüldü, palalarla saldırıya uğradı, bambu sopalarla bilinçsizce dövüldü, cinsel saldırıya uğradı ve kurşuna dizildi. WWF destekli parklardaki korucular birkaç iddia edilen yasadışı cinayetler.

2019’da, şimdi emekli olan Cumhuriyetçi Kongre üyesi Utah Rob Bishop, daha sonra komitenin sıralama üyesi, benzer bir zemini kapsayan bir yasa önerdi. Bishop’ın tasarısı durdu, ancak o zamandan beri her iki taraftaki milletvekilleri konuyu yeniden ele aldı.

Bu yılki tasarının iki partili desteği var. Sponsorları, Arizona Demokratı, komite başkanı Rep. Raúl M. Grijalva ve Arkansas Cumhuriyetçisi, Rep. Bruce Westerman’dır. Komitenin geri kalanı şimdi yasayı tartışacak ve onaylarlarsa tam oylama için Meclis katına gönderilecek.

“Bu yasa tasarısı ile dünyaya ABD’nin her insan yaşamına en yüksek saygı standartlarını talep ettiğine dair bir sinyal gönderiyoruz; Koruma adına insan hakları ihlallerine müsamaha göstermeyeceğiz” dedi Grijalva. “Bu yasa tasarısında insan hakları, hesap verebilirlik ve gözetim konularına yeniden odaklanmanın hem ABD’de hem de yurtdışında koruma programları için bir model olacağını umuyorum.”

Westerman, “sağduyu yasasının” hükümetin hesap verebilirliğini artıracağını söyledi. “Bu yasa tasarısı, hibe parasının kötüye kullanımını, insan hakları ihlallerini ve şaşırtıcı bir federal kurum bilinci eksikliğini ortaya çıkaran bir soruşturma ve gözetim duruşması da dahil olmak üzere iki taraflı çabaların doruk noktasıdır.”

Tasarı, ABD kurumlarının koruma projelerinde insan hakları ihlalleriyle nasıl başa çıktığı konusunda kapsamlı değişiklikler getirecek. Devletten nakit alan koruma grupları, suistimaller meydana gelirse hangi prosedürleri izleyeceklerini detaylandıran insan hakları politikaları sağlamalıdır. Ayrıca, yerel polis güçleri veya park korucuları gibi yurtdışında ortak oldukları kişilerin isimlerini de vermek zorunda kalacaklardı ve bu kişiler daha sonra Balık ve Yaban Hayatı Servisi ve Dışişleri Bakanlığı tarafından incelenecekti.

Mevzuat, Yerli halkların kendilerini etkileyen koruma projelerinde korunma derecesini de artıracaktır. Bağışçı alıcıların, tarihi toprakları koruma için kullanılmadan önce Yerli insanlarla “anlamlı bir istişare” sürecine sahip olduklarını ve Yerli halkın endişelerini dile getirmeleri için bir “şikayet giderme mekanizması” sunduklarını göstermeleri gerekecektir.

Suistimaller tespit edildiğinde, federal hükümete bildirilmesi gerekecek ve vergi mükellefinin parasını alan grubun sorunu çözmek için bir plan tasarlamak için 60 günü olacak. ABD hükümeti, Balık ve Yaban Hayatı Servisi müdürü ve Dışişleri Bakanı, ilgililerin “failleri adalete teslim etmek ve insan hakları ihlallerini önlemek için etkili adımlar” attığını teyit edene kadar proje için finansmanı durdurabilecek.

Ciddi insan hakları ihlalleri de İçişleri Bakanlığı genel müfettişine havale edilecek ve Balık ve Yaban Hayatı Servisi, her yıl Kongre’ye yasa kapsamında yürütülen soruşturmaları, alınan düzeltici önlemler de dahil olmak üzere özetleyen bir rapor gönderecekti.

Eski BM İnsan Hakları ve Çevre Özel Raportörü John Knox, tasarıyı “gerçekten daha fazla dikkat gerektiren bir alanda ileriye doğru atılmış büyük bir adım ve diğer hükümetler ve uluslararası fon sağlayıcılar için potansiyel bir model” olarak nitelendirdi. Knox, “Birleşmiş Milletler ve Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere, uluslararası koruma finansmanının başlıca kaynaklarının birçoğunun, fonlarının insan hakları ihlalleri için kullanılmamasını sağlayacak etkin standartlara sahip olmadığı” açıkça ortaya çıktı.

WWF yaptığı açıklamada, yasanın lehinde olduğunu söyledi. “Toplulukların haklarını korumak, korumanın başarısı için esastır. Doğayı ve vahşi yaşamı koruyan programları güçlendirmek için bu yasa tasarısının hedeflerini, aynı zamanda yerel ve Yerli toplulukların haklarını, refahını ve güvenliğini koruyup geliştirmelerini sağlayarak destekliyoruz. programların çalıştığı manzaralar.”

Vakıf kendi işini yaptı iç inceleme Park korucularının suistimallerinin “bizi dehşete düşürdüğünü ve savunduğumuz tüm değerlere aykırı olduğunu” söyleyerek 2020’de “acı çekenler için derin ve kayıtsız bir üzüntü” dile getirdi.

İçeriğe ait kaynak URL

Bilgilendirme portalı, kişilerin herhangi bir konuda artık yeterince bilgi sahibi olmadıklarını düşündükleri zaman, o konuda araştırma yapmalarını sağlayacaktır.

Örneğin, bir yerel gazete veya internet sitesindeki haberleri yapan kişiler için, bilgilendirme portalına kayıt olma zorunluluğu getiriliyor.

Kişilerin bilgilendirme portalında izledikleri içeriklerden elde ettikleri sonuçlardan memnun kaldıkları durumda, o içerikleri sosyal medya hesaplarında paylaşabilirler.

Kişilerin bilgilendirme portalındaki izledikleri videoları, çizimleri, animasyonları beğendikleri durumda, bu içerikleri bloglarına ekleyebilirler.

Genel kültür bilgisi, bir toplumun ortak değerlerini, inançlarını, geleneklerini, yasalarını, tarihini, dillerini, kültürünü ve diğer toplumsal özelliklerini içerir. Çoğu durumda, genel kültür bilgisi, herhangi bir ülkenin milli kültürünü de içerir. Örneğin, Türkler, Türk kültürünü bilirler; Amerikalılar, Amerikan kültürünü bilirler.

Genel kültür bilgisinin amacı, toplumun ortak değerlerini, inançlarını, geleneklerini, yasalarını, tarihini, dillerini, kültürünü ve diğer toplumsal özelliklerini öğrenmektir. Bu amaçla, genel kültür bilgisi, ülkenin tüm bölgelerinde yaşayan insanların yaşam biçimlerini, kültürlerini, dillerini ve diğer özelliklerini içerir. Genel kültür bilgisi, ülkenin tüm bölgelerindeki insanların ortak yönlerini ve farklılıklarını ortaya koyar.

Genel kültür bilgisi, ülkenin tarihi ile ilgili bilgileri içerir. Tarih, bir ülkenin geçmişte yaşadığı olayları anlatır.

Geniş bilgi edinme, insanın kendini geliştirmesi ve bilgi birikimini artırmak için yaptığı çabalardır. İnsanlar geniş bilgi edinmek için kendilerini sürekli geliştirmelidirler. Bunun için her türlü kaynağa ulaşmaya çalışmalıdırlar. İnsanlar geniş bilgi edinmek amacıyla kitap okumalı, dergi ve gazeteler okumalı, internette araştırmalar yapmalıdır. Geniş bilgi edinmenin yanında, bilgi birikimini artırmak için de çalışmalıdır. İnsanlar, kendilerini geliştirmek ve bilgi birikimini artırmak için her türlü kaynağa ulaşmalıdırlar. Bunlar; kitaplar, dergi ve gazeteler, internet, bilimsel toplantılar ve konferanslar, seminerler, kurslar, çalıştaylar, panel ve forumlar, bilimsel araştırmalar, ödevlerdir.

İş hayatında başarılı olmak istiyorsanız, geniş bilgi edinmenin önemini bilmelisiniz. Bu konuda uzman kişilerle iletişime geçebilir, yazılı kaynaklardan yararlanabilirsiniz.

Teknoloji, en basit tanımıyla bilim ve sanatla uğraşan kişilerin kullandığı araçların topluluğudur. Teknoloji, bugünkü modern dünyada hayatın her alanında kullanılmakta ve hayatı kolaylaştırmaktadır. Örneğin, sağlık sektöründe teknoloji sayesinde hastaların tedavisinde çok büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. Hastalar için artık çok küçük bir cerrahi işlem bile yapılabilmektedir. Ayrıca, sağlık sektöründeki teknolojik gelişmeler sonucunda hastaların tedavisinde kullanılan ilaçlar, koruyucu araçlar gibi çok önemli gelişmeler kaydedilmiştir.

Teknoloji hakkında yazılmış birçok makale bulmak mümkündür. Ancak, teknoloji konusunda yazılmış makalelerin çoğunluğu genellikle teknoloji ile ilgili olumlu yönleriyle ilgilidir. Teknolojiye karşı olumsuz görüşleri yansıtan yazılar ise oldukça nadirdir. O nedenle, teknolojiye karşı olumsuz görüşleri olanların da bu konudaki yazıları okumaları gerekir.

There is no doubt that the internet has made our lives easier in many ways. We can now easily communicate with others around the world, access information, and purchase items without ever having to leave our homes. However, with this increased convenience comes a certain level of risk, as the internet can also be used to steal our personal information or to scam us out of our hard-earned money.

For this reason, it is important to be aware of the risks associated with using the internet and to take steps to protect yourself. One of the best ways to do this is to use a reputable antivirus program and to keep your computer’s software up to date. You should also be careful about what information you share online, and never provide your personal information or banking details to a site that you do not trust.

Another important thing to keep in mind is the importance of cyber security. This is the practice of protecting your online privacy and security, and includes things like using strong passwords and encrypting your data. By taking these steps, you can help protect yourself from online threats and keep your information safe.

Overall, the internet is a great tool that can make our lives easier, but it is important to be aware of the risks involved and to take steps to protect yourself.

Webustam.net.tr içerikleri Creative Commons Belgesi koruması altındadır.

Bu bölümde aşağıdaki tüm lisansın bir özeti yer almaktadır.

Şunları yapmakta özgürsünüz:

Paylaşma—Bu eseri her boyut ve formatta paylaşabilir — kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz,

Yayım tarihi
wiki olarak sınıflandırılmış

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir