NYC Konseyi, şehir çalışanları arasında ücret eşitsizliklerinin devam ettiğini tespit etti – New York Daily News

Perşembe günü yeni bir Belediye Meclisi raporuna göre, ırk, cinsiyet ve etnik köken gibi demografik çizgiler boyunca ücret eşitsizlikleri New York’un belediye işgücünde keskin olmaya devam ediyor.

Konseyin 2019’da çıkardığı bir yasa uyarınca gerekli olan yıllık rapor, şehir için çalışan kadınların erkeklerin kazandığı her bir dolar için ortalama 73 sent kazandığını buldu. Ayrıca, siyah şehir çalışanlarının beyaz işçilerin aldığı her bir dolara 71 sent, Latinlerin beyazların aldığı her bir dolara 75 sent ve Asyalıların beyaz bir kişinin bir dolarlık maaşına kıyasla 85 sent aldığını gösterdi.

Rapor, 2019 şehir maaş bordrosu verilerine odaklandı ve farklılıkları “mesleki ayrım” olarak tanımladığı şeye bağladı – beyaz erkeklerin kadınlardan ve beyaz olmayan insanlardan daha yüksek ücretli pozisyonlarda olması.

Rapor, aynı kamu hizmeti unvanlarına sahip demografik gruplar arasında çalışanları karşılaştırırken, ücret eşitsizliklerinin çok daha az belirgin olduğunu buldu. Bu koşullar altında, beyaz bir erkek çalışan ortalama olarak her dolar için kadınlar, Latinler ve Asyalılar 99 sent, Siyahlar ise 98 sent kazanıyordu.

Konsey Sözcüsü Adrienne Adams, “Belediye iş gücümüz içinde bile ırk ve cinsiyet çizgilerinde ücret eşitsizliğinin var olduğunu uzun zamandır biliyorduk” dedi. “Bu ücret eşitsizlikleri özellikle Siyahi, Latin ve Asyalı kadınları etkiliyor. En çeşitli ve ilk kadın çoğunluklu Konsey olarak, cinsiyet veya ırktan bağımsız olarak tüm New York City çalışanlarına iş maaşları ve şehrimize katkıları için fırsatlar eşit şekilde değer verilene kadar dinlenmeyeceğiz.”

En son rakamlar, 2018’deki bordro verilerine dayanan geçen yıl yayınlananlara benzer – ancak aynı zamanda bazı önemli farklılıklar da gösteriyor. Hem 2018 hem de 2019 verilerinde aynı kamu hizmeti unvanlarına sahip kişiler karşılaştırıldığında ücret eşitsizlikleri minimum düzeydeyken, 2018 verilerinde unvanları bir kenara bırakırken boşluklar daha belirgindi. O yıl, beyaz çalışanların kazandığı her dolar için Siyahlar 67 sent, Latinler 74 sent ve Asyalılar 83 sent kazandı. Kadınlar, maaşları beyaz çalışanların dolar kazançlarıyla karşılaştırıldığında ortalama 73 sent kazandı.

Rapora göre, bu değişiklikler “hafif” bir iyileşmeyi temsil etse de Konsey, ücret farkının “hala devam ettiğini” kaydetti.

Rapor, “Veriler, beyaz olmayan çalışanların ve kadın çalışanların ağırlıklı olarak en düşük medyan maaşlara sahip kamu hizmeti unvanlarını işgal ettiğini doğruluyor” dedi. “Aynı gruplar, en yüksek medyan maaşlarla kamu hizmeti unvanlarını işgal eden çalışanların çok daha küçük bir oranını temsil ediyor.”

İçeriğe ait kaynak URL

Bilgilendirme portalı, kişilerin herhangi bir konuda artık yeterince bilgi sahibi olmadıklarını düşündükleri zaman, o konuda araştırma yapmalarını sağlayacaktır.

Örneğin, bir yerel gazete veya internet sitesindeki haberleri yapan kişiler için, bilgilendirme portalına kayıt olma zorunluluğu getiriliyor.

Kişilerin bilgilendirme portalında izledikleri içeriklerden elde ettikleri sonuçlardan memnun kaldıkları durumda, o içerikleri sosyal medya hesaplarında paylaşabilirler.

Kişilerin bilgilendirme portalındaki izledikleri videoları, çizimleri, animasyonları beğendikleri durumda, bu içerikleri bloglarına ekleyebilirler.

Genel kültür bilgisi, bir toplumun ortak değerlerini, inançlarını, geleneklerini, yasalarını, tarihini, dillerini, kültürünü ve diğer toplumsal özelliklerini içerir. Çoğu durumda, genel kültür bilgisi, herhangi bir ülkenin milli kültürünü de içerir. Örneğin, Türkler, Türk kültürünü bilirler; Amerikalılar, Amerikan kültürünü bilirler.

Genel kültür bilgisinin amacı, toplumun ortak değerlerini, inançlarını, geleneklerini, yasalarını, tarihini, dillerini, kültürünü ve diğer toplumsal özelliklerini öğrenmektir. Bu amaçla, genel kültür bilgisi, ülkenin tüm bölgelerinde yaşayan insanların yaşam biçimlerini, kültürlerini, dillerini ve diğer özelliklerini içerir. Genel kültür bilgisi, ülkenin tüm bölgelerindeki insanların ortak yönlerini ve farklılıklarını ortaya koyar.

Genel kültür bilgisi, ülkenin tarihi ile ilgili bilgileri içerir. Tarih, bir ülkenin geçmişte yaşadığı olayları anlatır.

Geniş bilgi edinme, insanın kendini geliştirmesi ve bilgi birikimini artırmak için yaptığı çabalardır. İnsanlar geniş bilgi edinmek için kendilerini sürekli geliştirmelidirler. Bunun için her türlü kaynağa ulaşmaya çalışmalıdırlar. İnsanlar geniş bilgi edinmek amacıyla kitap okumalı, dergi ve gazeteler okumalı, internette araştırmalar yapmalıdır. Geniş bilgi edinmenin yanında, bilgi birikimini artırmak için de çalışmalıdır. İnsanlar, kendilerini geliştirmek ve bilgi birikimini artırmak için her türlü kaynağa ulaşmalıdırlar. Bunlar; kitaplar, dergi ve gazeteler, internet, bilimsel toplantılar ve konferanslar, seminerler, kurslar, çalıştaylar, panel ve forumlar, bilimsel araştırmalar, ödevlerdir.

İş hayatında başarılı olmak istiyorsanız, geniş bilgi edinmenin önemini bilmelisiniz. Bu konuda uzman kişilerle iletişime geçebilir, yazılı kaynaklardan yararlanabilirsiniz.

Teknoloji, en basit tanımıyla bilim ve sanatla uğraşan kişilerin kullandığı araçların topluluğudur. Teknoloji, bugünkü modern dünyada hayatın her alanında kullanılmakta ve hayatı kolaylaştırmaktadır. Örneğin, sağlık sektöründe teknoloji sayesinde hastaların tedavisinde çok büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. Hastalar için artık çok küçük bir cerrahi işlem bile yapılabilmektedir. Ayrıca, sağlık sektöründeki teknolojik gelişmeler sonucunda hastaların tedavisinde kullanılan ilaçlar, koruyucu araçlar gibi çok önemli gelişmeler kaydedilmiştir.

Teknoloji hakkında yazılmış birçok makale bulmak mümkündür. Ancak, teknoloji konusunda yazılmış makalelerin çoğunluğu genellikle teknoloji ile ilgili olumlu yönleriyle ilgilidir. Teknolojiye karşı olumsuz görüşleri yansıtan yazılar ise oldukça nadirdir. O nedenle, teknolojiye karşı olumsuz görüşleri olanların da bu konudaki yazıları okumaları gerekir.

There is no doubt that the internet has made our lives easier in many ways. We can now easily communicate with others around the world, access information, and purchase items without ever having to leave our homes. However, with this increased convenience comes a certain level of risk, as the internet can also be used to steal our personal information or to scam us out of our hard-earned money.

For this reason, it is important to be aware of the risks associated with using the internet and to take steps to protect yourself. One of the best ways to do this is to use a reputable antivirus program and to keep your computer’s software up to date. You should also be careful about what information you share online, and never provide your personal information or banking details to a site that you do not trust.

Another important thing to keep in mind is the importance of cyber security. This is the practice of protecting your online privacy and security, and includes things like using strong passwords and encrypting your data. By taking these steps, you can help protect yourself from online threats and keep your information safe.

Overall, the internet is a great tool that can make our lives easier, but it is important to be aware of the risks involved and to take steps to protect yourself.

Webustam.net.tr içerikleri Creative Commons Belgesi koruması altındadır.

Bu bölümde aşağıdaki tüm lisansın bir özeti yer almaktadır.

Şunları yapmakta özgürsünüz:

Paylaşma—Bu eseri her boyut ve formatta paylaşabilir — kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz,

Yayım tarihi
wiki olarak sınıflandırılmış

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir