NYC Meclis Üyesi Julie Menin hastane masraflarını kısmak istiyor

Hastane bakımının yüksek fiyatı, Belediye Meclisi Üyesi Julie Menin’in önümüzdeki günlerde çıkarmayı planladığı birkaç yeni yasa tasarısının hedefinde. halkın erişmesi imkansız.

Bir hastane hesap verebilirlik ofisi yaratmayı amaçlayan fatura paketi, şehirdeki hızla artan hastane maliyetlerini daha iyi anlamayı ve ele almayı amaçlıyor.

Menin Daily News’e, tasarıları hazırlanır hazırlanmaz – büyük olasılıkla önümüzdeki iki hafta içinde – Konsey’e sunmayı beklediğini söyledi ve konuyu “her New Yorkluyu etkileyen” bir sorun olarak nitelendirdi.

Menin Daily News’e verdiği demeçte, “Hastalar, umutsuzca ihtiyaç duydukları prosedürler için ne kadar ücret alacakları konusunda çok az bilgiye sahipler veya hiç bilgi sahibi değiller” dedi. “Üzerinde çalıştığım bu fatura paketi, New Yorklulara çeşitli prosedürler için hastanelerin ne kadar ücret aldığını bildirecek, temelde bir hesap verebilirlik ofisi olan şeffaf bir bilgi portalı oluşturmayı amaçlıyor.”

Eski Belediye Başkanı Bill de Blasio’nun altında tüketiciyi koruma komiseri olarak görev yapan ve şimdi Yukarı Doğu Yakası’nı temsil eden Menin, şehre önemli verileri sağlayamayan hastanelerin belediye stopaj fonu ve kendilerine sağlanan diğer faydalar tarafından cezalandırılabileceğini söyledi. Şehrin bu tür bir eylemde bulunmasını engelleyen devlet düzenlemeleri nedeniyle, geleneksel para cezaları faturalara göre pek olası değildir.

Şeffaflık için yapılan baskının ciddi bir siyasi desteği de var.

SEIU 32BJ, DC 37 ve Birleşik Öğretmenler Federasyonu da dahil olmak üzere birçok sendika, tıpkı şehrin ev sahiplerinin çoğunu temsil eden Çalışma İlişkileri Realty Danışma Kurulu’nun yaptığı gibi, yasa tasarılarının yasalaşmasını destekliyor.

DC 37’nin yönetici direktörü Henry Garrido, hastane fiyatlarındaki son artışların tamamen geliri en üst düzeye çıkarmakla ilgili olduğunu ve “bakım kalitesiyle hiçbir ilgisi olmadığını” söyledi.

“Kar amacı gütmeyen kuruluşlar olarak listeleniyorlar, ancak kar amacı gütmeyen kuruluşlar olarak hareket etmiyorlar” dedi. “Vergiden muaflar. Bütün bu faydaları şehirden alıyorlar ama yine de sorumluluk yok.”

Geçen hafta, bu koalisyon kuruldu sorunu gösteren milyonlarca dolarlık bir reklam kampanyası. Menin’in yasama baskısı, şehrin emekli belediye işçileri için ödediği sağlık bakım masraflarını dizginlemeye çalışırken de geliyor. İlk olarak de Blasio tarafından ortaya atılan bu tartışmalı plan, şimdi Kent Konseyi’nin elinde. Belediye Başkanı Adams değişiklik istedi yenilenmiş, daha az maliyetli bir planı ileriye taşımak için.

Rand Corp. ve 32BJ tarafından derlenen ve yaklaşık 150.000 bina hizmeti çalışanını temsil eden veriler, sendikalar ve özel işverenler aracılığıyla sağlık sigortası sağlayıcılarının şehirdeki özel hastaneler tarafından, aynı hizmetler için Medicare’den ortalama olarak %300 daha fazla ücretlendirildiğini buldu. . Veriler ayrıca hastane maliyetlerinin enflasyondan çok daha yüksek oranda arttığını ortaya koydu.

Sonuç olarak, işçi sigorta planları için ödeme yapan sendikalar ve işverenler – ve bunların kapsadığı işçiler – artan maliyetlere ayak uydurmak için mücadele ediyor. 32BJ Sağlık Fonu tarafından toplanan verilere göre, sendikaların ve şehrin ödediği ile Medicare’in ödediği arasındaki fark, işçiler için daha düşük ücretler ve hükümet için daha yüksek maliyetler anlamına geliyor.

32BJ tarafından Mart ayında yayınlanan dahili bir raporda, sağlık hizmetleri maliyetleri son on yılda enflasyon oranında artmış olsaydı, üyelerinin her biri için yıllık 5.000 ABD doları ek ücret alınacağını tahmin ediyordu.

Raporda, “New York City, Medicare oranlarının üzerinde hastane fiyatları ödeyerek 2,4 milyar dolara kadar fazla ödeme yapıyor olabilir” deniyor. “Aynı zamanda, özel hastaneler şehirden yüz milyonlarca emlak vergisi muafiyeti alıyor.”

Bölgedeki yaklaşık 300 hastane ve tıbbi tesisi temsil eden Greater New York Hastaneler Birliği, mesajlara hemen yanıt vermedi.

32BJ’nin sayman sekreteri Manny Pastreich, raporundaki verilerin, sağlık sigortası sağlayıcısıyla yaptığı sözleşme nedeniyle sendikaya açık olduğunu söyledi.

Bu veriler, yalnızca Medicare’in ödediği tutar konusunda değil, aynı zamanda şehirdeki bir hastanenin fiyatlarıyla rakiplerinin fiyatları karşılaştırıldığında da bir tutarsızlık olduğunu gösteriyor.

Örneğin, fatura verilerine dayalı olarak, bir sezaryen, Montefiore Tıp Merkezi’nde ortalama 55.000 ABD Dolarından, New York-Presbyterian Hastanesinde 45.000 ABD Dolarından, Sina Dağı’nda 30.000 ABD Dolarından ve şehir tarafından işletilen Sağlık + Hastaneler ağında yaklaşık 18.000 ABD Dolarından fazladır.

Pastreich, Menin’in zorlamasının “aşırı şarj sorununu çözmenin ilk adımı” olduğunu söyledi.

“Hastane sorumluluğu olmadan sağlık hizmetinin karşılanabilirliğine sahip olamazsınız” dedi. “Maliyeti makul bir seviyeye indirebilirsek yüz milyonlarca dolar tasarruf edebileceğimizi gördük. … Şehir için bu milyarlarca dolar. Sonuç olarak, bu bilgiyi elde etmek, ‘Tamam, işte hastaneler ve ne kadar fazla ücret alıyorlar’ dememizi sağlıyor. İşte ortalama maliyet ve sonra ortadaki makul bir yere gidebilir miyiz bir bakalım.”

İçeriğe ait kaynak URL

Bilgilendirme portalı, kişilerin herhangi bir konuda artık yeterince bilgi sahibi olmadıklarını düşündükleri zaman, o konuda araştırma yapmalarını sağlayacaktır.

Örneğin, bir yerel gazete veya internet sitesindeki haberleri yapan kişiler için, bilgilendirme portalına kayıt olma zorunluluğu getiriliyor.

Kişilerin bilgilendirme portalında izledikleri içeriklerden elde ettikleri sonuçlardan memnun kaldıkları durumda, o içerikleri sosyal medya hesaplarında paylaşabilirler.

Kişilerin bilgilendirme portalındaki izledikleri videoları, çizimleri, animasyonları beğendikleri durumda, bu içerikleri bloglarına ekleyebilirler.

Genel kültür bilgisi, bir toplumun ortak değerlerini, inançlarını, geleneklerini, yasalarını, tarihini, dillerini, kültürünü ve diğer toplumsal özelliklerini içerir. Çoğu durumda, genel kültür bilgisi, herhangi bir ülkenin milli kültürünü de içerir. Örneğin, Türkler, Türk kültürünü bilirler; Amerikalılar, Amerikan kültürünü bilirler.

Genel kültür bilgisinin amacı, toplumun ortak değerlerini, inançlarını, geleneklerini, yasalarını, tarihini, dillerini, kültürünü ve diğer toplumsal özelliklerini öğrenmektir. Bu amaçla, genel kültür bilgisi, ülkenin tüm bölgelerinde yaşayan insanların yaşam biçimlerini, kültürlerini, dillerini ve diğer özelliklerini içerir. Genel kültür bilgisi, ülkenin tüm bölgelerindeki insanların ortak yönlerini ve farklılıklarını ortaya koyar.

Genel kültür bilgisi, ülkenin tarihi ile ilgili bilgileri içerir. Tarih, bir ülkenin geçmişte yaşadığı olayları anlatır.

Geniş bilgi edinme, insanın kendini geliştirmesi ve bilgi birikimini artırmak için yaptığı çabalardır. İnsanlar geniş bilgi edinmek için kendilerini sürekli geliştirmelidirler. Bunun için her türlü kaynağa ulaşmaya çalışmalıdırlar. İnsanlar geniş bilgi edinmek amacıyla kitap okumalı, dergi ve gazeteler okumalı, internette araştırmalar yapmalıdır. Geniş bilgi edinmenin yanında, bilgi birikimini artırmak için de çalışmalıdır. İnsanlar, kendilerini geliştirmek ve bilgi birikimini artırmak için her türlü kaynağa ulaşmalıdırlar. Bunlar; kitaplar, dergi ve gazeteler, internet, bilimsel toplantılar ve konferanslar, seminerler, kurslar, çalıştaylar, panel ve forumlar, bilimsel araştırmalar, ödevlerdir.

İş hayatında başarılı olmak istiyorsanız, geniş bilgi edinmenin önemini bilmelisiniz. Bu konuda uzman kişilerle iletişime geçebilir, yazılı kaynaklardan yararlanabilirsiniz.

Teknoloji, en basit tanımıyla bilim ve sanatla uğraşan kişilerin kullandığı araçların topluluğudur. Teknoloji, bugünkü modern dünyada hayatın her alanında kullanılmakta ve hayatı kolaylaştırmaktadır. Örneğin, sağlık sektöründe teknoloji sayesinde hastaların tedavisinde çok büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. Hastalar için artık çok küçük bir cerrahi işlem bile yapılabilmektedir. Ayrıca, sağlık sektöründeki teknolojik gelişmeler sonucunda hastaların tedavisinde kullanılan ilaçlar, koruyucu araçlar gibi çok önemli gelişmeler kaydedilmiştir.

Teknoloji hakkında yazılmış birçok makale bulmak mümkündür. Ancak, teknoloji konusunda yazılmış makalelerin çoğunluğu genellikle teknoloji ile ilgili olumlu yönleriyle ilgilidir. Teknolojiye karşı olumsuz görüşleri yansıtan yazılar ise oldukça nadirdir. O nedenle, teknolojiye karşı olumsuz görüşleri olanların da bu konudaki yazıları okumaları gerekir.

There is no doubt that the internet has made our lives easier in many ways. We can now easily communicate with others around the world, access information, and purchase items without ever having to leave our homes. However, with this increased convenience comes a certain level of risk, as the internet can also be used to steal our personal information or to scam us out of our hard-earned money.

For this reason, it is important to be aware of the risks associated with using the internet and to take steps to protect yourself. One of the best ways to do this is to use a reputable antivirus program and to keep your computer’s software up to date. You should also be careful about what information you share online, and never provide your personal information or banking details to a site that you do not trust.

Another important thing to keep in mind is the importance of cyber security. This is the practice of protecting your online privacy and security, and includes things like using strong passwords and encrypting your data. By taking these steps, you can help protect yourself from online threats and keep your information safe.

Overall, the internet is a great tool that can make our lives easier, but it is important to be aware of the risks involved and to take steps to protect yourself.

Webustam.net.tr içerikleri Creative Commons Belgesi koruması altındadır.

Bu bölümde aşağıdaki tüm lisansın bir özeti yer almaktadır.

Şunları yapmakta özgürsünüz:

Paylaşma—Bu eseri her boyut ve formatta paylaşabilir — kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz,

Yayım tarihi
wiki olarak sınıflandırılmış

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir