Venezuela, işkence ve hak ihlallerini detaylandıran BM raporunu reddetti

CENEVRE — Venezuela hükümeti Pazartesi günü, Birleşmiş Milletler’in en üst düzey insan hakları kuruluşu ile çalışan bağımsız uzmanların, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun gözaltındayken elektrik çarpması, boğulma ve diğer zalim eylemlere maruz kalan hükümet muhaliflerinin kişisel olarak tutuklanması emrini verdiğini iddia eden bir raporu reddetti.

Hector Sabit Rosales, Venezuela‘nin Cenevre Büyükelçisi, BM İnsan Hakları Konseyi için çalışan uzmanların geçen hafta yayımladığı raporu, Güney Amerika ülkesine karşı ‘belirsiz çıkarları’ maskeleyen ‘sahte rapor’ olarak niteleyerek reddetmişti. Hükümet daha önce rapora yanıt vermemişti – konseyin Venezüella’daki gerçek bulma misyonunun bir dizi üçüncüsü.

Konseye konuşan Constant, 47 üyeli devlet organının “korkunç siyasallaşmasını” kınadı ve raporun “bu sefer, cumhurbaşkanına ve ülkemin diğer yüksek makamlarına karşı doğrudan suçlamalar içeren, tarif edilemez sınırlarının ötesine geçtiğini” söyledi.

Son rapor, Maduro’nun görev süresi boyunca olası insanlığa karşı suçlar da dahil olmak üzere bir dizi hak ihlaliyle ilgili yeni ayrıntıları ortaya çıkardı ve iktidar partisi lideri Diosdado Cabello gibi yakın çevresinin üyelerine yönelik suçlamalar sundu.

Ayrıca, Maduro’nun bazı durumlarda işkence emri verdiğini, ancak belirli vakaların ayrıntılarını vermediğini söyledi. Gerçek bulma misyonunun lideri Marta Valiñas, geçen hafta The Associated Press’e “farklı ama tutarlı tanıklıklara” dayanarak böyle bir sonuca varıldığını söyledi.

BM destekli uzmanlar tarafından toplanan kanıtlar, bir gün Uluslararası Ceza Mahkemesi veya insanlığa karşı işlenen suçları kovuşturmak için “evrensel yargı yetkisi” uygulayabilecek herhangi bir ülke tarafından kullanılabilir.

Misyon 2019 yılında kuruldu ve görev süresi daha sonra bu aya kadar uzatıldı. Konsey, önceki iki raporunda Venezüella hükümetinin gerçek veya algılanan herhangi bir muhalefeti bastırmak için attığı adımları vurgulayan misyonun çalışmalarını genişletme konusunda henüz oylama yapmadı.

Daha önceki raporlar, Venezüella’nın yargı sistemi ve Maduro’nun Başkan Hugo Chavez’in ölümünün ardından göreve gelmesinden sonraki yıl olan 2014’ten bu yana Venezüella makamları tarafından yürütülen yargısız infazlar, zorla kaybetmeler, keyfi gözaltılar ve diğer eylemler gibi ayrıntılı suçlar ve karmaşık bir kriz hakkında endişeleri dile getirdi. ülkede tuttu.

Son rapora göre, Venezuela Bolivarcı Ulusal İstihbarat Teşkilatı, dayak, elektrik çarpması, plastik torbalarla boğulma ve stres pozisyonları gibi taktiklerin yanı sıra tutukluları öldürme ve tecavüz etme tehditleri uyguladı. Ana hedefler arasında muhalefet liderleri, öğrenciler, gazeteciler ve sivil toplum kuruluşlarında çalışan kişiler yer aldı.

Maduro hükümeti, BM destekli uzmanların Venezuela’ya girmesine izin vermedi veya yetkililere gönderdikleri 20’den fazla mektuba yanıt vermedi.

Avrupa Birliği Büyükelçisi Lotte Knudsen, bloğun “Venezuela’daki uzun süreli insan hakları krizi ve siyasi baskı ve anti-devlet mekanizmaları bağlamında devlet mekanizmaları ve yetkilileri tarafından bildirilen şok edici insan hakları ihlallerinden ciddi şekilde endişe duyduğunu” söyleyerek, misyona desteklerini dile getirdiler. suç operasyonları.”

Rusya, İran, Küba ve Nikaragua gibi ülkeler Maduro hükümetini savunmaya geldi.

———

Garcia Cano, Venezuela, Caracas’tan bildirdi.

İçeriğe ait kaynak URL

Bilgilendirme portalı, kişilerin herhangi bir konuda artık yeterince bilgi sahibi olmadıklarını düşündükleri zaman, o konuda araştırma yapmalarını sağlayacaktır.

Örneğin, bir yerel gazete veya internet sitesindeki haberleri yapan kişiler için, bilgilendirme portalına kayıt olma zorunluluğu getiriliyor.

Kişilerin bilgilendirme portalında izledikleri içeriklerden elde ettikleri sonuçlardan memnun kaldıkları durumda, o içerikleri sosyal medya hesaplarında paylaşabilirler.

Kişilerin bilgilendirme portalındaki izledikleri videoları, çizimleri, animasyonları beğendikleri durumda, bu içerikleri bloglarına ekleyebilirler.

Genel kültür bilgisi, bir toplumun ortak değerlerini, inançlarını, geleneklerini, yasalarını, tarihini, dillerini, kültürünü ve diğer toplumsal özelliklerini içerir. Çoğu durumda, genel kültür bilgisi, herhangi bir ülkenin milli kültürünü de içerir. Örneğin, Türkler, Türk kültürünü bilirler; Amerikalılar, Amerikan kültürünü bilirler.

Genel kültür bilgisinin amacı, toplumun ortak değerlerini, inançlarını, geleneklerini, yasalarını, tarihini, dillerini, kültürünü ve diğer toplumsal özelliklerini öğrenmektir. Bu amaçla, genel kültür bilgisi, ülkenin tüm bölgelerinde yaşayan insanların yaşam biçimlerini, kültürlerini, dillerini ve diğer özelliklerini içerir. Genel kültür bilgisi, ülkenin tüm bölgelerindeki insanların ortak yönlerini ve farklılıklarını ortaya koyar.

Genel kültür bilgisi, ülkenin tarihi ile ilgili bilgileri içerir. Tarih, bir ülkenin geçmişte yaşadığı olayları anlatır.

Geniş bilgi edinme, insanın kendini geliştirmesi ve bilgi birikimini artırmak için yaptığı çabalardır. İnsanlar geniş bilgi edinmek için kendilerini sürekli geliştirmelidirler. Bunun için her türlü kaynağa ulaşmaya çalışmalıdırlar. İnsanlar geniş bilgi edinmek amacıyla kitap okumalı, dergi ve gazeteler okumalı, internette araştırmalar yapmalıdır. Geniş bilgi edinmenin yanında, bilgi birikimini artırmak için de çalışmalıdır. İnsanlar, kendilerini geliştirmek ve bilgi birikimini artırmak için her türlü kaynağa ulaşmalıdırlar. Bunlar; kitaplar, dergi ve gazeteler, internet, bilimsel toplantılar ve konferanslar, seminerler, kurslar, çalıştaylar, panel ve forumlar, bilimsel araştırmalar, ödevlerdir.

İş hayatında başarılı olmak istiyorsanız, geniş bilgi edinmenin önemini bilmelisiniz. Bu konuda uzman kişilerle iletişime geçebilir, yazılı kaynaklardan yararlanabilirsiniz.

Teknoloji, en basit tanımıyla bilim ve sanatla uğraşan kişilerin kullandığı araçların topluluğudur. Teknoloji, bugünkü modern dünyada hayatın her alanında kullanılmakta ve hayatı kolaylaştırmaktadır. Örneğin, sağlık sektöründe teknoloji sayesinde hastaların tedavisinde çok büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. Hastalar için artık çok küçük bir cerrahi işlem bile yapılabilmektedir. Ayrıca, sağlık sektöründeki teknolojik gelişmeler sonucunda hastaların tedavisinde kullanılan ilaçlar, koruyucu araçlar gibi çok önemli gelişmeler kaydedilmiştir.

Teknoloji hakkında yazılmış birçok makale bulmak mümkündür. Ancak, teknoloji konusunda yazılmış makalelerin çoğunluğu genellikle teknoloji ile ilgili olumlu yönleriyle ilgilidir. Teknolojiye karşı olumsuz görüşleri yansıtan yazılar ise oldukça nadirdir. O nedenle, teknolojiye karşı olumsuz görüşleri olanların da bu konudaki yazıları okumaları gerekir.

There is no doubt that the internet has made our lives easier in many ways. We can now easily communicate with others around the world, access information, and purchase items without ever having to leave our homes. However, with this increased convenience comes a certain level of risk, as the internet can also be used to steal our personal information or to scam us out of our hard-earned money.

For this reason, it is important to be aware of the risks associated with using the internet and to take steps to protect yourself. One of the best ways to do this is to use a reputable antivirus program and to keep your computer’s software up to date. You should also be careful about what information you share online, and never provide your personal information or banking details to a site that you do not trust.

Another important thing to keep in mind is the importance of cyber security. This is the practice of protecting your online privacy and security, and includes things like using strong passwords and encrypting your data. By taking these steps, you can help protect yourself from online threats and keep your information safe.

Overall, the internet is a great tool that can make our lives easier, but it is important to be aware of the risks involved and to take steps to protect yourself.

Webustam.net.tr içerikleri Creative Commons Belgesi koruması altındadır.

Bu bölümde aşağıdaki tüm lisansın bir özeti yer almaktadır.

Şunları yapmakta özgürsünüz:

Paylaşma—Bu eseri her boyut ve formatta paylaşabilir — kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz,

Yayım tarihi
wiki olarak sınıflandırılmış

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir